Ton Ringersma zwaait af / Vrees voor leegstand op Tholen door krimp bevolking

Stadlander vreest dat er over tien tot vijftien jaar op Tholen en Flupland huizen leeg komen te staan omdat de bevolking krimpt. Volgens bestuurder Ton Ringersma van de woningcorporatie is dat dan het gevolg van het feit dat de gemeente er steeds maar huizen bij bouwt. Nieuwbouw en bestaande particuliere huizen raken uit balans.

,,Dat gevaar zit er in’’, zegt Ringersma, die in oktober 66 wordt en volgend jaar juni afscheid neemt van de corporatie met 15.000 woningen, waarvan bijna 2.500 in de gemeente Tholen. Na Bergen op Zoom bezit Stadlander hier de meeste huurhuizen. Meer dan in Steenbergen, Halsteren en Woensdrecht. Volgens Ringersma zullen straks vooral kleinere koopwoningen onverkoopbaar blijken. Hij verwacht dat de generatie van na de oorlog, de babyboomers, besluit geen hoge kosten meer te maken om hun huis energieneutraal te maken. Hij verwijst in dit verband naar de uitspraken van Dorien Manting, hoogleraar Bevolking en Ruimte. Zij voorspelt dat in 2030 het aanbod van woningen verdubbelt als de babyboomers overlijden of naar een verpleeghuis verhuizen en er steeds maar nieuwbouw wordt gepleegd. Volgens haar zal die generatie geen grote investeringen meer doen om te voldoen aan de eis tot verduurzaming.

Terughoudend
Ringersma: ,,Een investering van 30.000 tot 40.000 euro zien ze niet zitten. Die woningen komen dan op de markt. Dan valt de vraag weg en kijken kopers naar de woningen met de beste prijs-kwaliteitverhouding.’’ Volgens de hoogste baas van Stadlander heeft elke gemeente een optimistische kijk op de behoefte aan nieuwbouwwoningen. De woningcorporatie mag zelf geen koopwoningen meer bouwen, maar is ook terughoudend met nieuwbouw van huurhuizen. ,,We slopen huizen en bouwen er minder voor terug. Maar wel betere en mooiere woningen; levensloopbestendig, gasloos, nul-op-de-meter.’’ Dat gebeurt onder meer in Gageldonk-West in Bergen op Zoom en in Sint-Maartensdijk-west.
In Smerdiek komen minder woningen dan dat er gesloopt worden. Volgens Ringersma is dat in de meeste gevallen ook beter dan om bestaande huurwoningen energieneutraal te maken. Stadlander heeft dan ook grond verkocht aan de gemeente en die weer aan bouwbedrijf De Nijs-Soffers om in Sint-Maartensdijk koopwoningen te bouwen (te beginnen met zeventien aan de Henry Dunantstraat).

Bestuurder Ton Ringersma van Stadlander bij de nieuwe woningen aan de Jacoba van Beierenstraat in Sint-Maartensdijk

Parkje
Het oorspronkelijk plan om de wijk her in te richten met een ander stratenpatroon en een waterpartij, is niet van de grond gekomen. ,,Dat plan is in schoonheid gestorven. Het kon niet bekostigd worden. We staan nu weer met beide benen op de grond.’’ Er gaan de komende jaren nog 120 huurhuizen tegen de vlakte en er komen er vijftig voor terug. De Nijs-Soffers gaat er zestig koophuizen bouwen. De plannen werden dit voorjaar in Haestinge gepresenteerd. Er komt zelfs een parkje in de wijk. Een van de aandachtspunten is het verbeteren van de leefbaarheid. Dat baart bewoners, de woningcorporatie en de gemeente zorgen. Ringersma: ,,In Sint-Maartensdijk zijn in verhouding te veel huurwoningen. Als we niks doen dan krijgen we een te grote voorraad. De zoektijd naar een woning is momenteel op Tholen en in Steenbergen zes maanden. Dat is angstaanjagend kort. Vroeger was dat drie jaar.’’ In Woensdrecht bedraagt de zoektijd drie maanden en in Bergen op Zoom zeven maanden. Ringersma signaleert op Tholen dat het aanhouden van sociale huurwoningen ook een ander effect heeft. ,,Bij leegstand komen er ook mensen van buiten ons verzorgingsgebied. Uit Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam en Tilburg die een totaal andere manier van leven hebben en minder geneigd zijn om samen te werken met de bewoners die er al lang wonen. Dat zorgt voor spanningen. Daarom is er aandacht voor het woonmilieu nodig.’’ Om huurders te helpen zijn er klantbegeleiders van Stadlander actief. Het gaat dan onder meer om huurders die problemen hebben door een fysieke of psychische beperking. Het contact tussen de huurder en het kantoor gaat veelal per telefoon of via de website, maar de woningcorporatie heeft ook zogeheten Digipunten, onder meer in de Vossenkuil in Oud-Vossemeer, in Loods3 van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk en in Annahof in Sint-Annaland. Daarnaast zijn er inloopspreekuren in het gemeentehuis in Tholen en Maartenshof in Sint-Maartensdijk (beiden met een Bieb in de buurt).

Haven
Het kantoorgebouw aan de Haven van Stadlander is in optie verkocht. ,,Zulke gebouwen zijn niet meer van deze tijd. Willen we de huur laag houden, dan moeten we geen grote kantoren in eigendom houden. Een huurder uit Sint-Philipsland komt echt niet hier naar toe om iets te regelen.’’
Ringersma is sinds 2011 bestuurder, na de fusie met Castria Wonen, Soomland en Wonen West-Brabant. Voorheen was hij directeur van Wonen West-Brabant. ,,In 2008 hebben we een woningmarktonderzoek gedaan en besloten samen te gaan werken. Om de zes weken kwamen we bij elkaar.’’ Castria zou eerst samen gaan met Soomland, maar de laatste had financiële zorgen. Fuseren kon wel met zijn drieën. Dinteloord en Woensdrecht gingen niet mee.’’ Toen Jaap Kloet van Castria Wonen met pensioen ging, ben ik bestuurder geworden.
Voor zijn opvolging is geen interne kandidaat, zegt hij. De bestuurder is iemand van de grote lijnen die naar de langere termijn kijkt, zegt hij. ,,Met collega’s reflecteert en meedenkt met de directeuren van de corporatie. Dat zijn Ko Droogendijk, directeur Klant en gebied, Wim Maas directeur Vastgoed en Peter Verheijen, directeur Bedrijfsdiensten. Je probeert de onderlinge samenhang te bewerkstelligen. Je vervult een beetje de rol van burgemeester.’’

Bron: Eendrachtbode, De Thoolse Courant – 23-8-2018

Lees voor