Wijkbewoners komen met veel ideeën voor – nu nog – Sint-Maartensdijk-West

14 maart 2019

Bewonersavond Sint-Maartensdijk-West

Smerdiek-West, Nieuw West, ’t Schorre, Bloemenwijk. Tussen deze vier opties zit de nieuwe naam voor de wijk Sint-Maartensdijk-West. Circa veertig wijkbewoners bepaalden deze top 4 tijdens een bijeenkomst in Haestinge op 12 maart. Nu is het woord aan de rest van de wijk en Sint-Maartensdijk. Na de stemming is bekend hoe ‘West’ gaat heten. De volgende stappen zijn het ontwerpen van een beeldmerk en, komende zomer, de onthulling van de nieuwe naam.

De hele avond in één beeld. Tekening gemaakt door Steven Bouwens.

Samen aan tafel

Het zoeken naar een nieuwe wijknaam kwam aan het eind van de bewonersbijeenkomst in Haestinge. Daarvóór hadden de aanwezigen onder het motto ‘samen aan tafel’ al met elkaar een maaltijd genuttigd én zich gebogen over de toekomst van de wijk. De bijeenkomst was een initiatief van de gemeente Tholen, woningcorporatie Stadlander en bouwer De Nijs Soffers, die alle drie nauw betrokken zijn bij de vernieuwing van Sint-Maartensdijk-West.

Wat wilt u met uw wijk bereiken?

Burgemeester Ger van de Velde noemde de nieuwe woningen en straten, en het vervolg van de herontwikkeling met onder andere een plan voor de scholen. “Nu is het moment om met u in gesprek te gaan. Wat vindt u belangrijk voor uw wijk? Wat zijn uw ideeën? Wat wilt u met uw wijk bereiken? Ik hoop op een inspirerende avond.”

Met elkaar in gesprek

Een inspirerende avond werd het zeker. Na de maaltijd ging het gezelschap in drie groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema’s. Een groepje boog zich over de thema’s zorg (voor elkaar) en duurzaamheid, een groepje over veiligheid en wonen en een groepje over samenleven en openbare ruimte/groen. Er ontstonden geanimeerde gesprekken onder leiding van een gespreksleider. Mooi dat de jeugd van West was vertegenwoordigd, zodat ook het geluid van jongere wijkbewoners doorklonk. 

De ideeën kwamen op grote vellen papier te staan. Via een presentatie per groep konden alle aanwezigen kennisnemen van wat er allemaal naar voren kwam over de wijk West.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid borrelde het idee op om het zwerfvuil op te ruimen. “Laten we een schoonmaakdag houden mét een buuractiviteit. Het is belangrijk dat de wijk er goed en verzorgd uitziet én dat we met elkaar praten.” Een Dag van de Duurzaamheid in samenwerking met de scholen is ook een optie, evenals het aansluiten bij andere schoonmaakinitiatieven.

Zorg (voor elkaar)

Een fysiek zorgloket zou een verrijking voor de wijk zijn. Als dit idee voor de zorg werkelijkheid wordt, kunnen de bewoners hun vragen kwijt bij bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, maar wellicht ook bij de wijkagent. Verder is het volgens de bewoners van belang dat er nieuwe gelijkvloerse woningen in de wijk komen én dat jong en oud samen worden gebracht.

Veiligheid

De groep die het thema veiligheid aansneed, opperde het idee om een centraal meldpunt te realiseren waar onder andere de politie en het buurtpreventieteam goed bereikbaar zijn. Ook vroegen deze bewoners aandacht voor het verkeer: de straat mag geen racebaan zijn en het zou mooi zijn als er minder vrachtwagens door de wijk rijden.

Wonen

Op het gebied van wonen zeggen de bewoners goede communicatie te missen over de bouwplannen in West. Ook is er onduidelijkheid over waar je je hond kan uitlaten. Het realiseren van een uitlaatplaats en het plaatsen van bordjes zouden de situatie verbeteren. Om het wonen in de wijk te veraangenamen is het nodig om voldoende parkeerruimte te creëren en een eind te maken aan het parkeren door bewoners, personeel en bezoekers van de Maartenshof buiten de eigen parkeerplaats.

Samenleven

Het groepje dat zich boog over het thema samenleven kwam met positieve punten, zoals elkaar groeten en elkaar in de gaten houden. Als idee om het samenleven een impuls te geven, noemde men het organiseren van een straatactiviteit voor oud en jong. “Als je elkaar ontmoet, kun je het gelijk hebben over de verpauperde tuin of de omgewaaide schutting en je hulp aanbieden om er wat aan te doen.”

Speeltuin

De jeugd vroeg om een speeltuin met leuke toestellen, zonder losse stenen, zonder voetballers (“Die horen op het trapveldje”) en zonder schelden en vechten (“Dat moet afgelopen zijn”). Het zwembad kan een opfrisbeurt gebruiken.

Stadlander kreeg nog de suggestie om bijvoorbeeld één keer per maand mee te lopen met het buurtpreventieteam. “Dan zie je wat er goed en fout gaat in de wijk.”

De bijeenkomst, die dus veel ideeën opleverde, werd vakkundig geleid door Bianca Noomen (Gezond In De Stad, GIDS) en in beeld gebracht door visueel kunstenaar Steven Bouwens, die namens het Stadlander Buurtcultuurfonds aanwezig was. Noomen: “Wij kunnen niet garanderen dat we alle ideeën gaan realiseren, maar we kunnen er wel naar kijken en erover met u in gesprek gaan. Zelf kunt u ook veel bereiken.”

Stem op de nieuwe naam

Smerdiek-West

Nieuw West

’t Schorre

Bloemenwijk

Stemmen

Over de wijk

De wijk West in Sint-Maartensdijk is grotendeels gebouwd in de jaren zestig. Veel woningen zijn verouderd. Daarom werken we samen met de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers aan de vernieuwing van deze wijk.

Lees verder
Lees voor