Een handgeschreven Kerstkaart

BERGEN OP ZOOM –  Stichting La Pucelle is een kerstkaarten actie gestart om mensen die eenzaamheid ervaren, in een sociaal isolement verkeren of gewoon een opbeurend berichtje nodig hebben, te helpen. Een warm project waar we als Stadlander graag aan meewerken natuurlijk.

We merken dat er in ons verzorgingsgebied steeds meer mensen wonen die in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken, toenemende vergrijzing of anderzijds wat extra aandacht kunnen gebruiken. Dit project leek ons een uitgelezen kans om deze doelgroepen dan ook dat steuntje in de rug en die glimlach op het gezicht te geven. Zeker in een tijd waarin alles digitaal en automatisch gaat is een handgeschreven kaartje een mooie vorm van persoonlijke aandacht, aldus Ko Droogendijk, directeur Klant & Gebied.  We hebben samen met de andere deelnemende organisaties afgesproken dat we aan alle medewerkers vragen om mee te schrijven, van gebiedsbeheerder tot directielid, je kunt van iedereen bij ons een kaartje op de mat krijgen. Omdat niet iedereen een schrijver is van nature hebben we tekstschrijfster, Madelon Baans, bereid gevonden om 6 handige tips voor iedereen op papier te zetten ter ondersteuning. Het was een uitdaging om, gezien de agenda’s, alle partijen, SVRZ Schutse Zorg Tholen, TWB en Tante Louise, aan tafel te krijgen maar met onverdeeld enthousiasme na de eerste uitleg was die hindernis snel genomen. Wat we overigens absoluut niet willen is mensen een stempel opleggen, jij krijgt een kaartje dus ben je eenzaam. We hebben een dwarsdoorsnede van ons huurdersbestand genomen en daar gaat een kaartje heen.  Als we even alle kaarten optellen komen we door de samenwerking dicht in de buurt van de 10.000 kaarten, een mooie start van het initiatief dus. En gezien het feit dat er nu al meerdere partijen hebben aangegeven volgend jaar zeker te willen participeren kunnen we daar volgend jaar misschien wel een verdubbeling in maken, volgens een enthousiaste Bas van der Haar namens Stadlander.

Voorbeeld van 1 van de 5 kaarten, Thoolse Brug
Lees voor