De Dag van… Joke en Merijn: ‘We willen allemaal hetzelfde: goede woningen voor onze huurders’

30 december 2022

In onze nieuwe rubriek ‘De Dag van…’ gaan we met verschillende Stadlander-collega’s in gesprek over hun dagelijkse werk. Wat houdt het werken voor een woningcorporatie in? Waar krijgen onze collega’s zoal mee te maken in de dienstverlening naar onze huurders, en hoe zetten ze onze huurders écht centraal?

In deze editie gaan we in gesprek met Joke Franken en Merijn van der Male. Joke is Vastgoedontwikkelaar en Merijn is Specialist Vastgoedontwikkeling. Het zijn functietitels die om wat uitleg vragen. Wat houdt dat precies in, vastgoedontwikkeling? Ja, betaalbare en energiezuinige woningen bouwen. Maar dat brengt natuurlijk veel met zich mee. Dat blijkt ook tijdens het gesprek dat we hebben. Het is een wereld van vooruitkijken, samenwerken en overleggen. Met collega’s, bouwpartners en met de gemeente. Ook luisteren is belangrijk. Naar huurders en naar kopers. Maar ook naar omwonenden, zoals bijvoorbeeld rond de bouw van het woongebouw dat verrijst aan de kop van de Meidoornlaan. Een spel dat breed wordt gespeeld.

Tekst gaat verder onder de foto

Van sloop tot de plannen voor de nieuwe woningen

Joke is een van de acht Vastgoedontwikkelaars die Stadlander in huis heeft. Wat doet iemand als Joke in en voor de organisatie? Joke: “Dat is heel breed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Gageldonk-West, dan werken we vanaf de sloop tot en met de oplevering van de nieuwe woningen samen met de gemeente Bergen op Zoom aan wijkvernieuwing. Maar bij een kleiner project kunnen we weer meer onze eigen plannen maken.” Dat gebeurt altijd vanuit een visie: een helder beeld voor wie we bouwen in het betreffende gebied, en hoe het eruit moet zien.

‘Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: betaalbare en duurzame woningen voor onze huurders’

Bij het maken van plannen kijkt een vastgoedontwikkelaar naar wat er speelt in de markt en wat voor innovaties er zijn. Maar ook naar hergebruik van materialen. Als een nieuwbouwwoning van nu over 50 jaar wordt gesloopt, is het belangrijk dat het materiaal zoveel mogelijk opnieuw kan worden gebruikt. “Circulair” heet dat zo mooi. “Het betekent vooral dat ik erg veel vergader”, legt Joke uit. “Zowel met collega’s als met aannemers en met de gemeente. Daarin heeft iedereen zijn eigen belangen, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: betaalbare en duurzame woningen voor onze huurders waar het prettig wonen is.” Een expert als Joke kijkt verder dan alleen stenen. “Wonen is meer dan de woning alleen. Parkeren, groen in de wijk, speelplekken, dat nemen we allemaal mee. Alles om een leefbare omgeving te creëren.”

Tekst gaat verder onder de foto

De duizendpoot

Dat parkeren is wel een ‘ding’ in de huidige tijd. “Veel mensen willen hun eigen auto voor de deur en niet die van de buurman. Tegelijk willen ze liefst zoveel mogelijk groen om de woning.” Dat is wel eens strijdig met elkaar, weet ze uit ervaring. Gelukkig kan ze altijd rekenen op Merijn. Hij is de man van buiten en heeft rond de bouwplaats contact met de aannemers en met bewoners. Daar pikt hij zaken op die hij weer inbrengt in het overleg op kantoor. “Ik ben de duizendpoot van de afdeling”, lacht hij breeduit. Om dat al snel te corrigeren in het wat formelere: “Ik ondersteun de vastgoedontwikkelaars bij hun werk.”

Zo wordt het werk onderling goed verdeeld, vindt Joke. “Wij zijn blij met Merijn. Het is goed dat hij vaak onze projecten bezoekt. Hij komt met informatie terug en vraagt ons: ‘heb je ook gedacht aan..?’ Zo waren woningen aan de Vijverberg eerder klaar dan de aannemer met de bestrating. Iets dat Merijn hoorde en waar snel overleg op volgde. Met collega’s, maar ook met betrokken aannemers Lithos en Van den Elshout & de Bont. Met als uitkomst, dat onze huurders al eerder de sleutel van hun nieuwe woning kregen. Ze konden nog niet verhuizen maar wel alvast klussen. Huurvrij. Dat is waar het om gaat bij Stadlander: denken vanuit de huurder.”

Scheldeflat

Maar Merijns rol betekent meer. Zo bereidt hij op dit moment de sloop voor van de woningen in de omgeving van de Mozartstraat in Halsteren. Merijn: “Dat betekent: aanbesteden bij drie partijen om tot een uiteindelijke gunning te komen.” Belangrijk werk, dat vooraf gaat aan nieuwbouw in wijk De Beek. Ook hier duikt het woord ‘circulair’ weer op. Merijn zit in de werkgroep die zich daar mee bezighoudt. Vanuit die rol is hij ook betrokken bij de sloop van de Scheldeflat. Dit icoon in de wijk Fort-Zeekant in Bergen op Zoom is een ‘voorraadschuur’, net zoals de woningen in Halsteren. Tal van materialen zijn opnieuw te gebruiken. “Daar praten we over met de architect van de nieuwbouw. En de sloper haalt het eruit.” Is materiaal niet ter plekke opnieuw te gebruiken? Dan wordt gekeken of het gebruikt kan worden bij andere projecten, van Stadlander of van andere corporaties. Lukt dat niet? Dan worden de materialen verkocht. Merijn: “Wat we hiervan leren geeft weer input aan Joke bij het maken van plannen voor nieuwbouw. Zo is ook deze cirkel rond!”

Lees voor