Stadlander bereidt met partners nieuw ondernemingsplan voor

5 april 2023

Het is goed om te weten waar je vandaan komt, hoe je er vandaag voorstaat dat bepaalt mede waar je in de toekomst naartoe wilt gaan. Daarover ging de bijeenkomst over die Stadlander dinsdag 28 maart hield voor belanghouders in de gemeente Bergen op Zoom.

Belanghouders zijn samenwerkingspartners van Stadlander, zoals de gemeente, aannemers, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en huurdersorganisaties. “Misschien is het beter om over bondgenoten te hebben in plaats van belanghouders , we hebben elkaar immers hard nodig in de opgaven waar we voor staan”, zei William Dircken, Gebiedsmanager van Stadlander, die als spreekstalmeester fungeerde.


Terugkijken

Directeur-bestuurder Marc van der Steen zei, terugkijkend, dat Stadlander ook in de coronaperiode is blijven doorwerken. “We hebben de dienstverlening aan onze huurders zo goed mogelijk op peil gehouden. Het gaat niet altijd goed, maar veel huurders hebben een positief beeld van Stadlander. We hebben ook grote stappen vooruit gezet met bijvoorbeeld de afronding van Vogelenzang in Halsteren en Hart van Halsteren. En kijk eens naar Fort Zeekant. Daar wordt even een mooie wijk ‘in elkaar gefietst’. We hebben ook jongeren gehuisvest in het centrum van Bergen op Zoom en grote migratiestromen laten landen.”

Ook de Raad van Commissarissen, reflecteert op het afgelopen jaar. “Stadlander is een professionele en innovatieve organisatie met een goed vastgoedproduct”, zei Stefan Cloudt, lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Zijn collega RvC-lid Lydia van Oudenaren voegde daaraan toe: “Ik merk ook dat Stadlander heel samenwerkingsgericht is. In de organisatie en met alle mogelijke partners. Dat is best bijzonder.”

“Betekent dat alles dat we zonder zorgen zitten?”, vervolgde Van der Steen. “Nee, we hebben ook te maken met energiearmoede of liever gezegd inflatie en zich daar zorgen over maken . We moeten dat op tijd signaleren en de helpende hand bieden met bijvoorbeeld de gemeente, schuldhulpverlening en de zorg. Een andere uitdaging is de bouw van woningen. Hoe zetten we de nationale prestatieafspraken en de regionale woondeals om naar daden? Daarbij kom je onder andere stikstof, de flora- en faunawet en stijgende bouwkosten tegen. Er is creativiteit nodig om de volgende stappen te zetten, samen met de gemeente en huurdersbelangenorganisaties.”

Directeur-bestuurder Marc van der Steen

Vooruitkijken

Stadlander bereidt een nieuw ondernemingsplan voor. Het gaat in per 1 januari 2024 en het geldt voor vier jaar. Een gedeelte van de bijeenkomst met belanghouders was ook bedoeld om input voor dat plan te krijgen. Dat gebeurde door post-its met ideeën te plakken op grote vellen papier. Er waren acht vellen, want Stadlander had acht thema’s gekozen: kwaliteit, leefbaar en veerkracht, klantgericht, innovatief, toekomstbestendig, beschikbaar, betaalbaar en duurzaam.


Uit de geanimeerde sessie kwamen talloze tips, ideeën en suggesties naar voren. Zoals het realiseren van nieuwe woonvormen en flexwoningen, het sneller verduurzamen van woningen met lage energielabels en het geschikt maken van woningen voor het ontvangen van zorg thuis. De bouw van betaalbare, kleinere woningen. “Gewoon meer bouwen”, klonk het. En: oog hebben voor de kwaliteit van de woonomgeving en de diversiteit van doelgroepen in wijken en buurten.

Belanghouders vroegen Stadlander ook om heldere communicatie. En duurzame relaties, want om de uitdagingen aan te gaan is samenwerking onontbeerlijk. De komende periode verzamelen we intern en extern input voor het Ondernemingsplan. We gaan dit verdiepen en meer concreet maken., met als eindresultaat een nieuw Ondernemingsplan voor de periode 2024-2028.

Na de Bergen op Zoom-bijeenkomst volgen sessies met belanghouders in de andere drie gemeenten waarin Stadlander actief is: Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Alles wat naar voren komt, is voeding voor het nieuwe ondernemingsplan.


Lees voor