Oranjebuurt, Bergen op Zoom (Fort-Zeekant)

De Oranjebuurt in Fort-Zeekant vernieuwt. Zo’n 106 woningen in de Oranjebuurt krijgen een opknapbeurt en worden verduurzaamd. Voor 41 woningen in de omgeving van de Stalenbrugstraat blijkt dat helaas niet mogelijk. Deze woningen worden op termijn gesloopt en maken zo plaats voor nieuwbouw.

Stadlander moet al haar woningen voor 2050 CO2-neutraal hebben. Dat is een grote opgave. Daarom kijken we nu al naar de toekomst van onze woningen. Waar dat kan, zullen we woningen renoveren en energiezuiniger maken.

Helaas is dat niet voor alle woningen mogelijk. Dat geldt ook voor de woningen in de omgeving van de Stalenbrugstraat. De kosten voor renovatie zijn hier heel erg hoog. Daarom kiest Stadlander ervoor om deze woningen op termijn te slopen.

Sociaal plan

Dat betekent dat de bewoners van de Stalenbrugstraat en omgeving vanaf 1 september 2021 een sociaal plan aangeboden krijgen.

Het sociaal plan houdt in dat Stadlander de bewoners begeleid naar een nieuwe woning. De bewoners krijgen is sommige situaties voorrang op andere woningzoekenden en krijgen een vergoeding voor de verhuiskosten. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1,5 jaar en eindigt op 28 februari 2023.

Duidelijkheid voor bewoners

De bewoners zijn hier eind oktober 2020 over geïnformeerd. Natuurlijk geen leuke boodschap. Maar door dit nieuws op tijd aan te kondigen, weten bewoners nu wel waar ze aan toe zijn. Het is fijner wonen in een omgeving, waarvan de huizen bewoond zijn. Daarom worden woningen die leegkomen via tijdelijke contracten verhuurd.

Opknapbeurt

Stadlander heeft ook de bewoners van 106 woningen in de Oranjebuurt duidelijkheid gegeven over de toekomst.

Deze woningen krijgen in 2021 planmatig onderhoud en worden energiezuiniger gemaakt. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Stadlander verwacht de bewoners begin 2021 meer uitleg te kunnen geven over welke werkzaamheden er zullen plaatsvinden.

Planning

Najaar 2021
Planmatig onderhoud en verduurzaming 106 woningen

1 september 2021 – 28 februari 2023
Sociaal plan voor Stalenbrugstraat en omgeving

2023 en later
Sloop na afloop van sociaal plan, aansluitend volgt nieuwbouw

Lees voor