Vier Meistraat, Sint-Maartensdijk

Sint-Maartensdijk-West

De wijk West in Sint-Maartensdijk is grotendeels gebouwd in de jaren zestig. Veel woningen zijn verouderd. Daarom werken we samen met de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers aan de vernieuwing van deze wijk.

We slopen in totaal 120 oude huurwoningen. Daar worden 100 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Dit worden koop- en huurwoningen. Variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Ook renoveren we een deel van onze woningen. De gemeente vernieuwt meteen het openbaar gebied. Er komt een park, ter hoogte van de Frank van Borselestraat en de M.A. de Ruyterstraat.

Zo komt de nieuwe wijk eruit te zien.

Nieuwbouw

Stadlander heeft de eerste nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het gaat om levensloopbestendige Nul-op-de-Meterwoningen. De woningen zijn van het type MorgenWonen, van VolkerWessels. Deze woningen worden grotendeels in de fabriek voorbereid. Ter plaatse worden zij afgewerkt.

In de Vier Meistraat zijn 15 MorgenWonen-woningen gebouwd. In de Jacoba van Beierenstraat gaat het om 8 MorgenWonen-woningen.

In 2019 start De Nijs-Soffers met de bouw van 17 koopwoning in de Henri Dunantstraat. 

Nieuwbouw basisscholen


In Sint-Maartensdijk zijn twee basisscholen aanwezig: Obs De Rieburch aan de Bloemenlaan en Bbs Juliana van Stolberg aan de Oosterscheldestraat. De gebouwen van deze twee scholen voldoen niet meer aan de huidige eisen van het basisschoolonderwijs en zijn toe aan vernieuwing.

Recentelijk hebben de beide schoolbesturen uitgesproken zich samen onder één dak te willen huisvesten. Om de gebouwen te laten voldoen aan nieuwe landelijke duurzaamheidseisen en aan te sluiten bij de onderwijskundige vernieuwingen wordt er gebruik gemaakt van sloop-nieuwbouw en worden beide scholen verplaatst naar de locatie van Bbs Juliana van Stolberg.

Het plangebied voor de nieuwbouw van de twee basisscholen.

Sociaal plan

Om de wijkvernieuwing mogelijk te maken, sloopt Stadlander 120 oude huurwoningen. Dat betekent dat de huidige bewoners op zoek moeten naar een andere woning. Voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd werkt Stadlander met een sociaal plan. Deze huurders worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Ook ontvangen zij een vergoeding voor hun verhuiskosten.

Sinds 1 juli 2018 loopt het sociaal plan voor 16 woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselestraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en aan de Westvest. Het sociaal plan loopt door tot 31 december 2019.

Per 1 januari 2019 start ook het sociaal plan voor de zuidzijde van de Frank van Borselestraat, de noordzijde van de M.A. de Ruyterstraat, de Cornelis Vermuydenstraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en de Hammerskjöldstraat. Dit sociaal plan loopt door tot 30 juni 2020.

Lees voor