Vier Meistraat, Sint-Maartensdijk

Smerdiek-West

Smerdiek-West is een gemoedelijke wijk in het westen van Sint-Maartensdijk. Een wijk waar het gewoon goed wonen is. Want hier groeten de mensen elkaar nog op straat en vragen je buren hoe het met je gaat. En als je naar de Spar of de Lidl wandelt voor je boodschappen, ontmoet je altijd wel iemand.

De kinderen kunnen lopend naar één van de twee basisscholen of spelen in het nieuwe park, dat het groene middelpunt van de wijk wordt. Ook het zorgcentrum Maartenshof, het dorpshuis en het zwembad zijn altijd in de buurt.

In deze wijk werken Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers samen aan een fijne woonomgeving met moderne, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Smerdiek-West.

Bekijk de vernieuwing van Smerdiek-West

Het plan

We slopen in totaal 120 oude huurwoningen. Daar worden 100 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Dit worden koop- en huurwoningen. Variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Ook renoveren we een deel van onze woningen. De gemeente vernieuwt meteen het openbaar gebied. Er komt een park, ter hoogte van de Frank van Borselestraat en de M.A. de Ruyterstraat.

Overzicht van de planning en fases

Wanneer wordt er gesloopt?

Veel woningen in de wijk staan leeg, klaar om gesloopt te worden. Toch moeten er nog een aantal stappen genomen worden voordat we kunnen slopen. We leggen het graag aan u uit.

Lees verder

Informatie en contact

Berichtgeving
Persbericht 2018 
Verslag bewonersavond Samen Aan Tafel maart 2019

Nieuwsbrief
Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk vind je in de Nieuwsbrief. Deze wordt in een oplage van 500 exemplaren verspreid in de wijk. Je kunt deze uitgave ook digitaal bekijken:

Nieuwsbrief 1, december 2018
Nieuwsbrief 2, juni 2019
Nieuwsbrief 3, november 2019
Nieuwsbrief 4, april 2020
Nieuwsbrief 5, september 2020

Wil je de Nieuwsbrief digitaal ontvangen, meld je dan hier aan:

Vragen?
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: sintmaartensdijk@stadlander.nl

Symphathiek Smerdiek-West

Alle ontwikkelingen in de wijk gebeuren onder de vlag van Symphatiek Smerdiek-West. De naam Smerdiek-West is samen met de bewoners bedacht. Wie de wijk beter leert kennen, ontdekt al snel dat de mensen hier erg vriendelijk zijn. We vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners snel hun weg vinden in de wijk. Daarom brengen we oude en nieuwe bewoners samen met verschillende leefbaarheidsprojecten. Dit doen we samen met de Werkgroep Ambassadeurs Smerdiek-West, een groep actieve bewoners uit de wijk.

Ambassadeurs van Smerdiek-West

De Ambassadeurs Smerdiek-West zetten zich in voor een betere leefbaarheid in de wijk. Ze brengen bewoners met elkaar in contact.

Maak kennis met de ambassadeurs

Nieuwbouw

Stadlander heeft de eerste nieuwbouwwoningen opgeleverd. In de Vier Meistraat zijn 15 MorgenWonen-woningen gebouwd. In de Jacoba van Beierenstraat gaat het om 8 MorgenWonen-woningen. De woningen zijn levensloopbestendig en Nul-op-de-Meter. De zonnepanelen op het dak wekken evenveel energie op als een gemiddeld gezin per jaar verbruikt.

In de wijk komen ook koopwoningen. In de Henri Dunantstraat heeft De Nijs-Soffers 17 koopwoningen gebouwd. In augustus 2020 is begonnen met de nieuwbouw van 4 twee-onder-éénkapwoningen op de hoek Frank van Borselenstraat / Jacoba van Beierenstraat.

Nieuwbouw basisscholen

In Sint-Maartensdijk zijn twee basisscholen aanwezig: Obs De Rieburch aan de Bloemenlaan en Bbs Juliana van Stolberg aan de Oosterscheldestraat. De gebouwen van deze twee scholen voldoen niet meer aan de huidige eisen van het basisschoolonderwijs en zijn toe aan vernieuwing.

In 2018 hebben de beide schoolbesturen uitgesproken zich samen onder één dak te willen huisvesten. Om de gebouwen te laten voldoen aan nieuwe landelijke duurzaamheidseisen en aan te sluiten bij de onderwijskundige vernieuwingen wordt er gebruik gemaakt van sloop-nieuwbouw en worden beide scholen verplaatst naar de locatie van Bbs Juliana van Stolberg.

Het plangebied voor de nieuwbouw van de twee basisscholen.

Park

Tussen de Cornelis Vermuydenstraat en Jacoba van Beierenstraat komt een nieuw park. Hoe dit park eruit komt te zien, staat nog niet vast. De gemeente wil ook bewoners uitnodigen om na te denken over de inrichting. Wat al wel zeker is, is dat de moeraseik blijft staat en dat deze boom het hart gaat vormen van het nieuwe park.

De moeraseik zal het hart vormen van het nieuwe park

Sociaal plan

Om de wijkvernieuwing mogelijk te maken, sloopt Stadlander 120 oude huurwoningen. Dat betekent dat de huidige bewoners op zoek moeten naar een andere woning. Voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd werkt Stadlander met een sociaal plan. Deze huurders worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Ook ontvangen zij een vergoeding voor hun verhuiskosten.

Eerste fase

De eerste fase van het sociaal plan liep van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Het ging om woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselestraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en aan de Westvest. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

Tweede fase

Sinds 1 januari 2019 loopt het sociaal plan voor de zuidzijde van de Frank van Borselestraat, de noordzijde van de M.A. de Ruyterstraat, de Cornelis Vermuydenstraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en de Hammerskjöldstraat. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

Derde fase

Sinds 1 juni 2019 is ook het sociaal plan voor de Jacoba van Beierenstraat actief. Na uitgebreid onderzoek heeft Stadlander besloten om de woningen niet meer te renoveren, maar te slopen en vervangen voor nieuwbouw. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

De huurders van de woningen van enkele woningen aan de noordzijde van de Frank van Borselenstraat hebben een woongarantie tot het einde van 2020. Dat betekent dat er nog geen sociaal plan voor hen wordt opgestart.

Lees voor