De meeste huurders gaan vanaf 1 juli 2023 2,6% of 4,1% meer betalen. Dit jaar is een bijzonder jaar, omdat een aantal huurders recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Een huurverhoging is niet fijn, dat begrijpen we heel goed. We hebben dit uitgebreid besproken met de huurdersbelangenverenigingen. Om te blijven investeren in duurzame en energiezuinige woningen is het wel nodig.

1.Huurverlaging

Wie krijgt er huurverlaging?
Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • Je woont in een sociale huurwoning.
 • Je huurt op 1 maart 2023 de woning van Stadlander.
 • Je kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • Je woont alleen en je bruto inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
 • Je woont met 2 of meer personen en je bruto inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt).

Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van alle huidige bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 27 jaar.

Wat moet ik doen om huurverlaging te krijgen?
Je hoeft zelf niets te doen. Wij horen van de Belastingdienst of je wel of geen recht hebt op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel je precies in 2021 hebt verdiend.

Meer informatie? Kijk vanaf 1 mei 2023 op deze pagina: www.stadlander.nl/huurverlaging2023.

2.Huurverhoging

Stadlander verhoogt de huur van sociale huurwoningen met 2,6%. Voor de vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen en garages verhogen we de huur met 4,1%

Soms staat in deze brief, dat de huur niet wordt verhoogd. Dat is alleen het geval bij een lopend sociaal plan of een toekomstig sociaal plan, tijdelijke verhuur, een (tijdelijke) verlaging van de huur of een uitspraak van de Huurcommissie.

Bezwaar maken kan niet meer. Dit was mogelijk tot en met 30 juni 2023

3.Bezwaar ingediend, en dan?

Wat doet Stadlander met je bezwaar tegen de huurverhoging?
Wij beoordelen je bezwaar. Binnen 3 weken ontvang je van ons bericht over onze beslissing.

 • Vinden wij je bezwaar redelijk? Dan vervalt de huurverhoging. Heb je de hogere huur al betaald? Dan storten wij het bedrag terug, dat je teveel hebt betaald.
 • Zijn wij het niet eens met je bezwaar? Dan ontvang je van ons een bericht waarom wij het niet eens zijn met je bezwaar. We vragen aan je of je bij je bezwaar blijft. Je hebt dan 2 keuzes:
  1. Je trekt je bezwaar in.
  2. Je blijft bij je bezwaar. Dan stuurt Stadlander je bezwaar
  door naar de Huurcommissie.

Wat gebeurt er bij de Huurcommissie?
De Huurcommissie doet uitspraak over je bezwaar tegen de huurverhoging.

1. Geeft de Huurcommissie je gelijk?
Dan draait Stadlander de huurverhoging terug.
Stadlander betaalt het bedrag terug, dat je teveel hebt betaald.
Stadlander moet de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

2. Geeft de Huurcommissie je geen gelijk?
Dan is de huurverhoging definitief.
Je moet dus de nieuwe, hogere huurprijs blijven betalen.
Je moet ook de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

Hulp bij betaalproblemen

Heb je moeite om elke maand de huur te betalen? Of denk je, dat je hier problemen mee gaat krijgen? Neem contact met ons op via huurbetaling@stadlander.nl. Samen zoeken we naar een goede oplossing!

Lees meer over hulp bij betaalproblemen

Geen recht op huurverlaging?

Heb je volgens de Belastingdienst géén recht op huurverlaging? Maar denk je zelf, dat je daar wél recht op hebt? Dat kan alleen, als je inkomen de laatste 6 maanden lager was dan je inkomen in 2021. De Belastingdienst kijkt voor de huurverlaging namelijk naar je inkomen van 2021.

Was je inkomen de laatste 6 maanden lager dan in 2021? Vraag dan zelf huurverlaging aan.

Ga vanaf 1 mei 2023 naar deze pagina: www.stadlander.nl/huurverlaging2023. Vul daar het formulier in, om eenmalige huurverlaging aan te vragen.

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging heeft geen zin in de volgende situaties:

Je hebt een onderhoudsklacht bij Stadlander gemeld. En je wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat je onderhoudsklacht nog niet is verholpenEen onderhoudsklacht die nog niet is verholpen is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.  
Bij ernstige gebreken: dien bij de Huurcommissie een verzoek in om je huur tijdelijk te verlagen.
Je inkomen is gedaald in 2022 of 2023Een daling van je inkomen is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.
Bij een daling van je inkomen kun je soms een Eenmalige Huurverlaging krijgen.
Kijk voor meer informatie op: www.stadlander.nl/huurverlaging2023
Je hebt overlast van buren.
En je wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat je deze overlast hebt.  
Meld je klacht bij Stadlander.

Het ervaren van overlast is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen:

1.Huurverlaging

De Belastingdienst heeft aan ons doorgegeven of je misschien recht hebt op huurverlaging. Je krijgt hier in april of mei 2023 vanzelf een brief over. Alle huurders krijgen in april of mei 2023 een brief over de huurverhoging.

Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • Je woont in een sociale huurwoning.
 • Je huurt op 1 maart 2023 de woning van Stadlander.
 • Je kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • Je woont alleen en je bruto inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
 • Je woont met 2 of meer personen en je bruto inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt).

Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van alle huidige bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 27 jaar.

Heb je volgens de Belastingdienst recht op de eenmalige huurverlaging? Dan gaat de eenmalige huurverlaging in op 1 juli 2023. In mei 2023 ontvang je een e-mail of brief van ons. Daarin staat wat jouw nieuwe huur wordt.

Heb je volgens de Belastingdienst geen recht op de eenmalige huurverlaging, maar is je inkomen gedaald? Dan kun je vanaf mei 2023 zelf bij Stadlander een aanvraag voor eenmalige huurverlaging indienen. Tussen aanvraag en toekenning zit altijd één kalendermaand.
Voorbeeld:
Dien je de aanvraag in augustus 2023 in? Huurverlaging wordt dan toegekend per 1 oktober 2023.

Met een lagere huur krijg je waarschijnlijk minder huurtoeslag. En met een lager inkomen krijg je misschien meer huurtoeslag. Geef daarom zelf je nieuwe huur (en misschien ook het gewijzigde inkomen) door aan de Belastingdienst. Dat kan makkelijk en snel via toeslagen.nl. Wij geven je nieuwe huur ook door aan de Belastingdienst.

Nee. De eenmalige huurverlaging is alleen voor huurders in een sociale huurwoning.

Nee. Je kan alleen huurverlaging aanvragen als je op 1 maart 2023 je woning huurt van Stadlander. Als je na 1 maart 2023 verhuist, kan je geen huurverlaging aanvragen.

Een aanvraag huurverlaging kun je tot 30 december 2024 indienen. De uitgangspunten blijven hetzelfde: je woont in een sociale huurwoning, je hebt op 1 maart 2023 een huurcontract met Stadlander en je hebt over de laatste 6 maanden een lager inkomen.   

2.Huurverhoging

Als je niet teveel verdient, heb je nog steeds recht op huurtoeslag. Kijk op de website van de Belastingdienst hoe hoog het inkomen mag zijn voor huurtoeslag: www.toeslagen.nl.

Voor het deel van de huur dat onder de huurtoeslaggrens valt, houd je recht op huurtoeslag.

Nee, je hoeft niets te doen. Dit geven wij door. Het is wel handig om onze brief met de nieuwe huurprijs te bewaren. Hier kan de Belastingdienst om vragen.

3.Andere vragen

In overleg met de huurdersbelangenvereniging heeft Stadlander besloten om geen inkomensafhankelijke huurverhoging te doen. We willen niet dat het inkomen bepalend is voor de prijs van de woning.

De huur voor woningen waar een sociaal plan geldt, wordt niet verhoogd. Huurverlaging kan misschien wel, als je in de volgende situatie zit:

 • Je woont in een sociale huurwoning
 • Je huurt op 1 maart 2023 de woning van Stadlander.
 • Je kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • Je woont alleen en je bruto inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
 • Je woont met 2 of meer personen en je bruto inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt).

Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van alle bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 27 jaar.


Lees voor