Wat is een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Zelf je woning verbeteren

Woningverbeteringen kun je ook zelf aanbrengen. Dan noemen we dat een Zelf Aangebrachte Verbetering: afgekort ZAV. Een ZAV is bijvoorbeeld een zelf vernieuwd toilet, extra keukenkastjes (of inbouwapparatuur) in de keuken, of een tegelvloer buiten het toilet of de badkamer. Wil je een verbetering aan je woning doen? Meld dit dan altijd bij Stadlander.

Waar moet mijn zelf aangebrachte voorziening aan voldoen?
Bij (ingrijpende) veranderingen moet je eerst schriftelijk toestemming vragen. Neem contact op met de gemeente waar je woont. De gemeente kan vertellen of er voor de gewenste verandering een melding of een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig is.

Een ZAV aanvragen 

Het aanvraagformulier voor veranderingen in of aan de woning, vindt u op deze pagina.

Hou er bij het aanvragen van een ZAV wel rekening met dat:

  • Je eerst schriftelijke toestemming moet vragen.
  • Veranderingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Deze voorwaarde geldt voor zowel de bouwconstructies, isolatie, ventilatie als de technische installaties.
  • Een zelf aangebrachte voorziening blijft, zolang je in de woning woont, altijd je eigendom.
download ZAV-beleid
Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)


Lees voor