Een woning die past bij je persoonlijke en financiële situatie

Stadlander berekent elk jaar opnieuw de huur voor alle huurwoningen. Veel huurders gaan vanaf 1 juli 2022 meer huur betalen. Wij leggen graag uit, waarom we kiezen voor huurverhoging en wat dat voor huurders betekent.

Een huurverhoging is nooit een fijn bericht. Zeker in een periode waarin alles duurder wordt en energieprijzen enorm hoog zijn. We begrijpen dat heel goed. Toch hebben we dit jaar besloten om de huur te verhogen.
Deze beslissing is ook uitgebreid besproken met de huurdersbelangenverenigingen.

Wat verandert er?
Het advies van de overheid is een huurverhoging van 2,3% voor sociale huurwoningen. Voor huishoudens die kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen ontvangen houden we de huurverhoging zo laag mogelijk.
Deze huurders gaan slechts de helft van de geadviseerde huurverhoging betalen: 1,2%.
Stadlander ziet af van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurtoeslag
Vaak vangt de huurtoeslag het grootste deel van die verhoging op. Kijk hiervoor op de website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/content/hoe-moet-ik-huurtoeslag-aanvragen.

Investeren in de toekomst
Alles wordt op dit moment duurder. Voor onze huurders, maar ook voor onze organisatie. Met de stijgende energieprijzen zien we, dat het nog belangrijker is om onze woningen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. We blijven dus doorgaan met het investeren in nieuwe woningen of renovaties. Om zo de woningen energiezuiniger of energieneutraal te maken. Hiermee zorgen we ook voor werkgelegenheid. Maar door de stijgende bouwprijzen betekent dit wel, dat de kosten voor onderhoud en nieuwbouw stijgen. Daarom is een huurverhoging noodzakelijk.

Voorkom betaalproblemen
Ben je bang dat je door de huurverhoging in de problemen komt? Neem dan contact met ons op! We werken nauw samen met gemeenten op het gebied van vroeg-signalering: door betalingsproblemen zo vroeg mogelijk te bespreken kunnen grotere problemen worden voorkomen. Ook kunnen we verwijzen naar instanties die hulp bieden bij betalingsproblemen .

Huurkrant 2022

Alles wat je wil en moet weten over de huurverhoging van 2022.

Huurkrant 2022

Hulp bij problemen

Heb je moeite om elke maand de huur te betalen? Of denk je, dat je hier problemen mee gaat krijgen? Neem contact met ons op via huurbetaling@stadlander.nl. Dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Lees meer over hulp bij betaalproblemen

Veel gestelde vragen

Het Ministerie heeft de maximale basishuurverhoging voor sociale huurwoningen vastgesteld op 2,3%. Stadlander neemt dat advies over voor de meeste sociale huurwoningen.

Huurders met een laag inkomen krijgen minder huurverhoging: namelijk 1,2%. Dat geldt voor huishoudens die ook kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.

Het Ministerie heeft het maximale huurverhogingspercentage voor vrije sector huurwoningen vastgesteld op 3,3%. Stadlander neemt dat advies over voor alle vrije sector huurwoningen.

Krijg je kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen over het jaar 2021? Stuur de beschikking vóór 30 december 2022 naar ons op. Dit kan naar kwijtschelding@stadlander.nl. Wij passen je huurverhoging aan vanaf 1 juli 2022.

Dit jaar is besloten om ook de laagste inkomens een passende huurverhoging te geven. Vaak vangt de huurtoeslag het grootste deel van die 1,2% verhoging op.

Je krijgt nog steeds huurtoeslag, als je niet te veel verdient. Op de website van de Belastingdienst kun je zien hoe hoog het inkomen mag zijn voor huurtoeslag.

Je houdt recht op huurtoeslag voor het gedeelte van de huur dat onder de huurtoeslaggrens valt

Nee, je hoeft niets te doen. Dit geven wij door. Het is wel handig om onze brief met de nieuwe huurprijs te bewaren. Hier kan de Belastingdienst om vragen.

Ben je het niet eens met ons voorstel voor huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken. Dat doet je, door vóór 1 juli 2022 bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Heb je géén bezwaar ingediend, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet? Dan ontvang je in de maand september nogmaals het voorstel tot huurprijsverhoging per 1 juli 2022. Dan kun je zelf vóór 1 november 2022 de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Na 1 november is de nieuwe huurprijs bindend. Dat betekent, dat je de nieuwe huurprijs moet betalen. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

De vastgestelde huurverhoging voor de vrije sector is 3,3%. Alleen als de verhoging meer is dan 3,3% kan er bezwaar worden gemaakt.

Nee, tegen de huurverhoging van een garage of parkeerplaats kun je geen bezwaar maken.

Lees voor