Stadlander heeft tot doel mensen duurzaam te huisvesten die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien en daarbij samen met stakeholders te werken aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is. Wij zijn er ons van bewust dat onze maatschappelijke bijdrage voor een belangrijk deel wordt bepaald door ons gedrag. Om die reden is het noodzakelijk overeen te komen wat wij binnen Stadlander verstaan onder integriteit. In hoofdlijnen vind je in deze gedragscode de kernwaarden en uitgangspunten die voor iedereen die voor Stadlander werkt gelden. Mensen binnen of buiten de organisatie mogen ons hier ook op aanspreken.

Integriteitscode 

Integriteitscode Stadlander
Lees voor