Onze missie
Duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien en daarbij samen met stakeholders werken aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is. 

Onze visie 
We richten ons op het verhuren van woningen en daarin houden we rekening met de ontwikkelingen in de samenleving. Onze woningen hebben aanvaardbare woonlasten en kwaliteit voor onze primaire klantgroep (door de overheid begrensd op basis van inkomen) en een passende prijs en kwaliteit voor de overige klantgroepen. Samen met stakeholders werken we aan een totaalaanpak van gedifferentieerde wijken en kernen. Dit realiseren we doordat we een efficiënte, financieel gezonde woningcorporatie zijn, met een robuust beleid. We zijn verankerd in de samenleving en benaderen de volkshuisvestelijke opgave regionaal. Onze maatschappelijke opgave, én de manier waarop we daaraan invulling geven, delen we graag met je. De Bergse ‘Peperbus’ vertelt erover.

Onze kernwaarden
STAP B

Samenwerking
Trots
Ambitie
Professionaliteit 

Betrokkenheid

Stadlander zoekt bondgenoten
Sinds een paar Nederlandse woningcorporaties financieel uit de bocht zijn gevlogen, hebben kerngezonde corporaties zoals Stadlander, de grootste moeite om duidelijk te maken dat het toch wel goed is dat er in ons land woningcorporaties zijn. Om het verhaal van Stadlander aan iedereen op een begrijpelijke en leuke manier te presenteren, hebben we ook hier gekozen voor een tekenfilmpje. Wij wensen u veel kijkplezier! 

Titel

Lees voor