Coördinator Klantbegeleiding

Stadlander is een sociale verhuurder. Een deel van onze huurders is kwetsbaar en niet of onvoldoende zelfredzaam, bijvoorbeeld vanwege psychosociale- of verslavingsproblematiek of vanwege een psychiatrische achtergrond. 

Deze kwetsbare doelgroep wordt begeleid en ondersteund door ons team Klantbegeleiding. Dit team bestaat uit twaalf zelfstandige professionals en bekijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van deze groep te verbeteren of te bevorderen met als ultieme doel dat zij hun problemen zelf op kunnen lossen en zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het reguliere klantproces van Stadlander en andere instanties. 

Coördinator Klantbegeleiding

Bekijk de volledige vacature

Lees voor