Stadlander zoekt een Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Als Beleidsadviseur Volkshuisvesting…

…verzamel en analyseer je gegevens en trends die relevant zijn voor jouw vakgebied. Je initieert en coördineert (markt)onderzoeken, analyseert de uitkomsten daarvan, vertaalt deze naar Stadlander en werkt strategisch volkshuisvestelijk beleid uit. Hierbij kun je denken aan huur- en woonlasten beleid, (meeschrijven aan) de wijken- en kernenvisies, specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen enzovoort.

Je neemt deel aan het ambtelijke overleg binnen de vijf gemeenten waarin we werkzaam zijn en stelt de prestatieafspraken op in samenwerking met de gebiedsmanager. Daarna ben je ook verantwoordelijk voor de coördinatie en monitoring van de voortgang van deze afspraken. Je fungeert als schakel tussen binnen en buiten.

Je weet dus wat er speelt in ons werkgebied bij huurders en partners, brengt partijen en mensen met elkaar in contact en verbindt belangen. Intern bent je hét centrale aanspreekpunt voor strategische vraagstukken op volkshuisvestelijk gebied.

Lees voor