WOONCONSULENT die mensen en partijen samenbrengt

 Als woonconsulent zijn leefbaarheid, participatie en verbinding centrale thema’s in je werk. Je bent gesprekspartner voor bewoners- en activiteitencommissies en je vertegenwoordigt Stadlander in VvE’s. In die posities heb je oog voor de belangenverschillen, terwijl je je focust op het helder krijgen van de gezamenlijke belangen en het vergroten van het draagvlak bij betrokken partijen. Dat is niet altijd even makkelijk en soms gaat dat gepaard met heftige emoties en/of flinke weerstand. Je zet je ook in voor het vergroten van de leefbaarheid en participatie van bewoners. Dat doe je door actief te peilen wat er in de wijk speelt en de samenwerking te zoeken met andere partijen. We verwachten dat je op basis van eigen waarneming en analyse voorstellen ontwikkelt voor leefbaarheids- en participatieprojecten, waarin je ook tijdens de uitvoering een verbindende rol vervult. Daarmee samenhangend behandel je ook overlastzaken. 

Mensen en partijen samenbrengen

Je werkt in wijken en buurten samen met o.a. gebiedsbeheerders (zij richten zich op het schoon, heel en veilig houden van onze woongebouwen en leefomgeving) en projectleiders leefbaarheid (zij organiseren leefbaarheidsprojecten op wijkoverstijgend niveau). 

 DE WOONCONSULENT DIE WE ZOEKEN 

 • Beschikt over een HBO-opleiding en enige jaren relevante werkervaring
 • Schrijft heldere en foutloze brieven en e-mails
 • Heeft oog voor de behoefte van huurders en weet deze te enthousiasmeren
 • Weet ideeën te vertalen naar een concreet projectplan 
 • Is in contact met bewoners doortastend en verbindend
 • Weet met overtuigingskracht standpunten te onderbouwen en is empathisch, maar ook goed in staat om emotie en feiten te scheiden
 • En….. is bovenal trots op het werk dat we doen! 
   
   

   
   
   

Woonconsulent M/V (36u)

Bekijk de volledige vacature

Lees voor