In samenwerking met vijf andere wooncorporaties in West-Brabant en Tholen hebben we een regionale visie bepaald op wonen en leven. Het doel: beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen van onze regionaal functionerende woningmarkt om zo een stevige basis neer te leggen voor gezamenlijke en individuele beleids- en investeringsbeslissingen.

De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd en er zijn nog steeds veel ontwikkelingen gaande. In de komende krimpperiode vormt de kwaliteit van bestaande koop- en huurwoningen een risico voor corporaties en particuliere woningeigenaren. 

Betrokken buurgemeenten
Reden genoeg om voor een actualisatie van het eerste onderzoek uit 2008 dat leidde tot een gezamenlijke regionale woonvisie 2025 m.b.t de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen. Daarnaast zijn de buurgemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Roosendaal bij het nieuwe onderzoek betrokken. 

Deze visie is in 2013 en 2017 geactualiseerd naar een woonvisie voor 2030. De visie is opgesteld door Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Woonkwartier, R&B Wonen en RWS Goes. 

Kwaliteit als vertrekpunt
De belangrijkste beleidsconclusie luidt: ‘stel de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad centraal’. De woningcorporaties hebben hun beleidsconclusies uit de woonvisie 2030 vertaald naar de 57 wijken en kernen in het werkgebied. 

Rapport

Het rapport kun je inzien op www.visiewoningmarkt2030.nl.

Lees voor