Hoe moet ik mijn woning achterlaten als ik ga verhuizen?

Als u de huur van uw woning opzegt, neemt de opzichter van de aannemer contact met u op om afspraken te maken voor de voor- en eindinspectie. Het is belangrijk dat u tijdens de inspecties aanwezig bent. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan vragen wij u zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

Tijdens de voorinspectie bekijkt de opzichter wat de staat van de woning is en hoe u deze moet opleveren. Deze bevindingen worden op het ‘inspectierapport’ beschreven, dat u ontvangt. Alle werkzaamheden moet u vóór de eindinspectie uitgevoerd hebben.

Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of de opgegeven werkzaamheden zijn uitgevoerd. Is dat niet gebeurd, dan geeft Stadlander opdracht aan de aannemer. De werkzaamheden worden dan op uw kosten uitgevoerd. Bij de eindafrekening worden deze kosten bij u in rekening gebracht. Als de woning hierdoor later aan een nieuwe huurder kan worden verhuurd, wordt ook eventuele huurderving aan u doorberekend. Tijdens de eindinspectie worden de meterstanden genoteerd en levert u alle sleutels in.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die door u als huurder uitgevoerd dienen te worden. Dit overzicht kan door de aannemer worden aangevuld met werkzaamheden die specifiek voor uw woning van toepassing zijn.

 • de woning moet leeg en in een goede staat worden opgeleverd;
 • de gehele woning moet zowel binnen- als aan de buitenzijde schoon opgeleverd worden
 • de vloer- en trapafwerking (vloerbedekking, zeil, tegels, laminaat e.d.) is verwijderd, inclusief foam- en lijmresten of mag eventueel ter overname aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Een tegelvloer mag niet worden overgedragen aan de volgende huurder;
 • eventuele beschadigingen van de betonvloer zijn hersteld;
 • de plafonds, wanden, deuren en binnenkozijnen zijn in goede staat;
 • de wanden zijn behang- of schilderklaar, zonder haken;
 • boorgaten zijn niet gedicht met plamuur;
 • behang moet egaal en onbeschadigd zijn en vastzitten;
 • het schilderwerk van wanden, kozijnen en deuren is egaal dekkend van kleur, netjes gesausd en wanden moeten in 2 keer naar een lichte kleur overschilderbaar zijn. Het schilderwerk van de wanden, kozijnen en deuren moet per onderdeel per ruimte hetzelfde zijn;
 • het schilderwerk van plafonds moet wit/gebroken wit van kleur opgeleverd worden;
 • radiatoren zijn alleen in een dekkend lichte kleur acceptabel, mits ze door een radiatorlak geschilderd zijn;
 • wandcontactdozen, schakelaars (inclusief trekkoordjes) en de eventuele huistelefoon zijn onbeschadigd, schoon en vrij van verf;
 • de lichtpunten aan de plafonds en wanden zijn voorzien van centraaldoosdeksels en kroonsteentjes;
 • de keuken, badkamer en toiletruimte zijn schoon, kalk- en vetvrij en in goede staat (keukendeurtjes hangen recht en functioneren naar behoren);
 • de eventuele tuin is goed verzorgd en onderhouden, onkruidvrij / het balkon is opgeruimd en alle losse spullen zijn verwijderd
 • Alle sleutels, eventuele tags en Saverpassen moeten worden ingeleverd bij de eindinspectie.

Overname van zaken door de nieuwe huurder

Overname door de nieuwe huurder kunt u alleen overeenkomen als het om zaken gaat die met de inrichting van de woning en de bijbehorende tuin te maken hebben, zoals vloerbedekking, gordijnen, zonwering, inrichting tuin, enzovoort. Deze zaken dienen schoon, heel en veilig te zijn. Een formulier waarop u dit onderling kunt regelen, wordt na de voorinspectie samen met het inspectierapport naar u gemaild door de opzichter. Wanneer de nieuwe huurder zaken van u overneemt, overhandigt u het door u en de nieuwe huurder ondertekende overnameformulier tijdens de eindinspectie aan de aannemer. Wil de nieuwe huurder de zaken niet overnemen, dan moeten de ter overname aangeboden zaken verwijderd zijn bij de eindinspectie.

Is er nog geen nieuwe huurder op het moment van de eindinspectie dan is het mogelijk om nog zaken ter overname achter te laten. De opzichter zal tijdens de voorinspectie met u bespreken welke zaken eventueel na de eindinspectie mogen achterblijven. Hiervoor wordt na de eindinspectie een overnameverklaring ingevuld die u ondertekent. Wil de nieuwe huurder de roerende zaken niet overnemen, dan moet u deze zaken alsnog binnen 3 dagen verwijderen.

Verhuizen, wat neemt u mee en wat niet?

Vaak wordt er zorgvuldig omgegaan met de spullen die u van plan bent om mee te verhuizen. Maar hoe gaat u om met de spullen die u niet wilt houden? Bijvoorbeeld overbodige huisraad of grofvuil. Wij geven u graag tips!

 • Herbruikbare spullen (meubels, speelgoed, kleding, kleine huisraad): Breng uw spullen naar een kringloopwinkel.
 • Verkoop uw spullen, bijvoorbeeld via www.markplaats.nl of Facebook marketplace
 • Of maak iemand in uw familie of vriendenkring er blij mee!

Duurzaam en dus beter voor het milieu!

Niet-herbruikbare spullen of grofvuil:

 • Breng deze naar de milieustraat van uw gemeente.
 • Restafval kunt u kwijt in de daarvoor bestemde (ondergrondse) containers

Voorkom een boete:

We willen graag benadrukken dat het dumpen van spullen in of rond het woongebouw, rond een afvalcontainer of ergens anders in de wijk niet de bedoeling is.

 • Onze gebiedsbeheerders controleren of uw woongebouw en woonomgeving schoon, heel en veilig is.
 • Wij spreken huurders aan op het dumpen van grofvuil of huisvuil in of rondom onze complexen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de veroorzaker.
 • We werken samen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (diftar) van uw gemeente. Zo worden gedumpte spullen bijvoorbeeld gelinkt aan het adres waar het vandaan komt. Boetes kunnen hoog oplopen. 

Lees voor