Als woningcorporatie werken we in een politiekmaatschappelijke omgeving die volop in beweging is. De verantwoording van ons werk is belangrijk en past naadloos bij onze kernwaarden samen, dichtbij, duurzaam, denken en doen.

Aan de basis van onze verantwoording staan onder andere de governancecode, onze statuten, de integriteitscode en meldregeling.

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag, in een verkorte versie en het volledige verslag. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar gedaan hebben. Hierin staat ook de financiële verantwoording.

Governance

Onze governance-structuur is ontworpen om transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid te bevorderen.

Wij geloven dat goede governance essentieel is voor het vertrouwen van onze stakeholders en medewerkers. Daarom hebben wij heldere principes en procedures die zorgen voor een effectieve besluitvorming en een gedegen controle op ons handelen. Meer over Governance lees je in de documenten hiernaast.

Jaarverslag

In ons jaarverslag blikken we terug op het voorbije jaar. Er is te lezen wat we hebben bereikt en hoe we er financieel voor staan. Sinds 2020 brengen we ook een interactief jaarverslag uit. Dit is een samenvatting van het volledige jaarverslag, aangevuld met mooie verhalen van ons dagelijks werk.

Lees voor