Onze organisatie

Hoe is Stadlander georganiseerd? Wie bekleedt welke functie? Maak kennis met onze bestuurder en het directieteam.

Organigram

vlnr: Marco Bakx, Ko Droogendijk, Marc van der Steen, Peter Verheijen, Stefan van Loon

Bestuurder en directieteam

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van Stadlander. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen op basis van het vastgestelde ondernemingsplan en jaarlijks afgesproken doelstellingen. De directeuren van de drie afdelingen (Klant & Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten) en de programmadirecteur (Duurzaamheid & Innovatie) rapporteren aan de bestuurder. De directeuren vormen samen met de bestuurder ons directieteam.  

Onze bestuurder en het directieteam:

Marc van der Steen – Bestuurder
Ko Droogendijk – Klant & Gebied
Stefan van Loon – Vastgoed
Peter Verheijen – Bedrijfsdiensten
Marco Bakx – Programma’s

Directiesecretariaat

Contactadres bestuurder en directieteam: 
directiesecretariaat@stadlander.nl

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht. Alle leden zijn benoemd op basis van een van tevoren opgesteld profiel. Hierdoor is op het gehele werkterrein van Stadlander een ruime deskundigheid in de raad aanwezig.

Samenstelling Raad van Commissarissen:
Dhr. A.M.L. Verpaalen, Wouwse Plantage, voorzitter
Mevr. W.C. Brouwer, Goes, vice-voorzitter
Dhr. dr. S.W.M.G. Cloudt bc, Roggel, lid
Mevr. drs. A.A.J.M. Corsmit, Breda, lid
Mevr. L.C.R. van Oudenaren, Bergen op Zoom, lid
Dhr. drs. W.J. van der Post, Wolfheze, lid
Dhr. A.E. Tevel, Oudenbosch, lid

In de rechter kolom kunt u de diverse Governance documenten vinden die het fundament zijn voor de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

Lees voor