Onze organisatie

Hoe is Stadlander georganiseerd? Wie bekleedt welke functie? Maak kennis met onze bestuurder en het directieteam.

Organigram

v.l.n.r.: Ko Droogendijk, Marc van der Steen, Peter Verheijen, Stefan van Loon

Bestuurder en directieteam

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van Stadlander. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen op basis van het vastgestelde ondernemingsplan en jaarlijks afgesproken doelstellingen. De directeuren van de drie afdelingen (Klant & Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten) en de directeur innovatie (vacant) rapporteren aan de bestuurder. De directeuren vormen samen met de bestuurder ons directieteam.  

Onze bestuurder en het directieteam:

Marc van der Steen – Bestuurder
Ko Droogendijk – Klant & Gebied
Stefan van Loon – Vastgoed
Peter Verheijen – Bedrijfsdiensten
Linda Pluijmen – Innovatie

Bestuurssecretariaat

Contactadres bestuurder en directieteam: 
bestuurssecretariaat@stadlander.nl

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht. Alle leden zijn benoemd op basis van een van tevoren opgesteld profiel. Hierdoor is op het gehele werkterrein van Stadlander een ruime deskundigheid in de raad aanwezig.

Samenstelling Raad van Commissarissen:
Mevr. mr. W.C. Brouwer, Goes, vice-voorzitter
Dhr. dr. S.W.M.G. Cloudt, Roggel, lid
Mevr. mr. drs. L.C.R. van Oudenaren, Bergen op Zoom, lid
Dhr. drs. W.J. van der Post, Wolfheze, lid
Dhr. A.E. Tevel, Oudenbosch, lid

v.l.n.r.: de heer Van der Post, mevrouw Van Oudenaren, de heer Tevel, de heer Cloudt, mevrouw Brouwer

In de rechterkolom kunt u de diverse Governance-documenten vinden die het fundament zijn voor de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

Lees voor