Toezicht en verantwoording

Onze organisatie

Hoe is Stadlander georganiseerd? Wie bekleedt welke functie? Maak kennis met onze bestuurder en het directieteam.

Bestuurder en directieteam

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van Stadlander. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen op basis van het vastgestelde ondernemingsplan en jaarlijks afgesproken doelstellingen. De directeuren van de drie afdelingen (Klant & Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten) en de programmadirecteur (Duurzaamheid & Innovatie) rapporteren aan de bestuurder. De directeuren vormen samen met de bestuurder ons directieteam.  

Onze bestuurder en het directieteam:

Marc van der Steen – Bestuurder
Ko Droogendijk – Klant & Gebied
Willem Maas – Vastgoed
Peter Verheijen – Bedrijfsdiensten
Marco Bakx – Programma’s

Directiesecretariaat

Contactadres bestuurder en directieteam: 
directiesecretariaat@stadlander.nl

Directieteam Stadlander

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht. Alle leden zijn benoemd op basis van een van tevoren opgesteld profiel. Hierdoor is op het gehele werkterrein van Stadlander een ruime deskundigheid in de raad aanwezig.

Samenstelling Raad van Commissarissen:
Dhr. A.M.L. Verpaalen, Wouwse Plantage, voorzitter
Mevr. W.C. Brouwer, Goes, lid
Mevr. A.C. de Bruijn, Middelburg, lid
Dhr. dr. S.W.M.G. Cloudt bc, Roggel, lid
Mevr. drs. A.A.J.M. Corsmit, Breda, lid
Dhr. drs. W.J. van der Post, Wolfheze, lid
Dhr. A.E. Tevel, Oudenbosch, lid

Secretariaat 

Contactadres Raad van Commissarissen: 
secretariaat-RVC@stadlander.nl

Pers

Voor persvragen en ander mediacontact kun je terecht bij Kaat van der Weide, via communicatie@stadlander.nl en/of +31(0)6 51 35 14 47.  

Lees voor