Onze organisatie

Hoe is Stadlander georganiseerd? Wie bekleedt welke functie? Maak kennis met onze bestuurder en het directieteam.

Bestuurder en directieteam

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van Stadlander. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen op basis van het vastgestelde ondernemingsplan en jaarlijks afgesproken doelstellingen. De directeuren van de drie afdelingen (Klant & Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten) en de directeur innovatie (vacant) rapporteren aan de bestuurder. De directeuren vormen samen met de bestuurder ons directieteam.  

Onze bestuurder en het directieteam:

Maria Molenaar – Interim-bestuurder
Stella van Veen – Klant & Gebied
Stefan van Loon – Vastgoed
Peter Verheijen – Bedrijfsdiensten
Linda Pluijmen – Innovatie

Bestuurssecretariaat

Contactadres bestuurder en directieteam: 
bestuurssecretariaat@stadlander.nl

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht. Alle leden zijn benoemd op basis van een van tevoren opgesteld profiel. Hierdoor is op het gehele werkterrein van Stadlander een ruime deskundigheid in de raad aanwezig.

Samenstelling Raad van Commissarissen:
Mevr. mr. drs. L.C.R. van Oudenaren, Bergen op Zoom, voorzitter
Dhr. drs. W.J. van der Post, Wolfheze, vice-voorzitter
Mevr. mr. W.C. Brouwer, Goes, lid
Dhr. dr. S.W.M.G. Cloudt, Roggel, lid
Dhr. A.E. Tevel, Oudenbosch, lid
Mevr. C.W. de Kievit, Steenbergen, lid

v.l.n.r.: Wim Van der Post, Alex Tevel, Wilma Brouwer, Lydia Van Oudenaren, Stefan Cloudt, Lia de Kievit

In de rechterkolom kunt u de diverse Governance-documenten vinden die het fundament zijn voor de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

Lees voor