De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij Stadlander hoog in het vaandel. Zoals in de Privacyverklaring vastgelegd betekent dit (onder meer) dat passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om uw persoonsgegevens te beschermen. Stadlander ziet dit als onderdeel van een goede en verantwoordelijke bedrijfsvoering.

Technische maatregelen
Samen met een internetbureau stelt Stadlander al het mogelijke in het werk om je gegevens te beveiligen. Zo passen we vergaande beveiligingsmethoden en –technieken toe en maken we uitsluitend gebruik van in Europa gevestigde en ISO-gecertificeerde datacentra. De internetverbinding is beveiligd. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het hangslotje met beveiligingscertificaat en de https:// in de adresbalk van je browser. Daarnaast laat Stadlander haar website periodiek controleren op beveiligingsrisico’s door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau. Voor meer informatie kunt je hier klikken. Ook ten aanzien van de software (applicaties) die door Stadlander worden gebruikt, wordt een hoog beveiligingsniveau gevraagd aan de leveranciers. Hieromtrent worden afspraken vastgelegd, welke periodiek gecontroleerd worden op naleving. Waar nodig worden de maatregelen aangepast aan de nieuwe stand der techniek.

Organisatorische maatregelen
Naast deze technische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens hanteert Stadlander ook organisatorische maatregelen. Daarbij valt te denken aan het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag bij nieuwe medewerkers, de geheimhoudingsverplichting die aan medewerkers wordt opgelegd, het beveiligd printen en een clean desk policy. Ook hierop vinden geregeld controles plaats.

Wat kun je zelf doen?
Van jou als huurder wordt verwacht dat je je computer, en de websites van Stadlander, veilig gebruikt. Dit doe je door je persoonlijke inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim te houden en nooit aan derden te verstrekken. Een medewerker van Stadlander zal je hier ook nooit om vragen. Zorg er daarnaast voor dat je altijd via de knop ‘uitloggen’ je persoonlijke site afsluit, alvorens je computer of mobiele apparatuur af te sluiten. Stadlander adviseert je daarnaast te zorgen voor een goede beveiliging op je computer. Gebruik een recente virusscanner en installeer op tijd de updates. Installeer een firewall die actief is tijdens het gebruik van je computer of mobiele apparatuur. Gebruik een spamfilter voor je e-mail. Installeer de meest recente updates van het besturingssysteem van je computer of mobiele apparatuur en zet de automatische updatefunctie aan. Installeer geen illegale en/of onbekende software. Installeer de meest recente updates van alle software die je gebruikt en zet de automatische updatefunctie aan. Beveilig je draadloze netwerk en controleer met je virusscanner regelmatig op malware.

Woonfraude bestrijding
Stadlander en de gemeente Tholen wisselen persoonsgegevens van huurders uit wanneer er een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten, een huurovereenkomst wordt beëindigd of er een wijziging van een huurder bij een lopende huurovereenkomst is. Gecontroleerd wordt of de gegevens van de huurder correct zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Tholen en in de administratie van Stadlander, Door deze uitwisseling van gegevens kan woonfraude eerder worden gesignaleerd of worden voorkomen.

Ons privacybeleid vind je hier.

Lees voor