Stadlander Rooseveltlaan

De organisatie

Wij zijn Stadlander, een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels. Daarom zijn we actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen.

Missie en Visie

Alles wat wij bij Stadlander doen, doen we vanuit onze gezamenlijke missie. Stadlander staat voor het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien. Samen met onze partners werken we aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is.


Vanuit deze missie volgt onze visie
Wij richten ons op het verhuren van woningen. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen in de samenleving. Voor de primaire doelgroep hebben we voldoende woningen met aanvaardbare woonlasten en bijpassende kwaliteit. Voor de andere doelgroepen hebben we ook woningen met een passende prijs en kwaliteit. Samen met onze stakeholders werken we aan een totaalaanpak van gedifferentieerde wijken en kernen. Dit kan omdat we een efficiënt werkende, financieel gezonde corporatie zijn, die verankerd is in de samenleving, de huurder centraal stelt en duurzaam ondernemerschap nastreeft. We benaderen de volkshuisvestelijke opgave regionaal en geven daar lokaal invulling aan.

Stadlander zoekt bondgenoten

Sinds een paar Nederlandse woningcorporaties financieel uit de bocht zijn gevlogen, hebben kerngezonde corporaties zoals Stadlander, de grootste moeite om duidelijk te maken dat het toch wel goed is dat er in ons land woningcorporaties zijn. Om het verhaal van Stadlander aan iedereen op een begrijpelijke en leuke manier te presenteren, hebben we gekozen voor een tekenfilmpje.

De maatschappelijke opgave van Stadlander

In ons werk houden we ons aan deze kernwaarden:

STAP B
Samenwerking
Trots 
Ambitie 
Professionaliteit 
Betrokkenheid

De taak van de woningcorporatie

Pers

Voor persvragen en ander mediacontact kun je terecht bij de afdeling communicatie, via communicatie@stadlander.nl en/of 088 – 562 6000.

Lees voor