Stadlander Rooseveltlaan

De organisatie

Wij zijn Stadlander, een woningcorporatie met zo’n 14.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels. Daarom zijn we actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen.

Missie en Visie

Alles wat wij bij Stadlander doen, doen we vanuit onze gezamenlijke missie:

Samen bouwen aan een passend thuis in onze
wijken en buurten, voor vandaag en morgen


Vanuit deze missie volgt onze visie
Wij zien vijf urgente maatschappelijke opgaven waar we met dit ondernemingsplan antwoord op willen geven:

Een groeiend woningtekort.
De urgentie van de klimaatcrisis.
Een groeiende groep mensen die niet kan rondkomen.
Het huisvesten van aandachtsgroepen met en zonder zorgvraag.
Een toenemende maatschappelijke ontevredenheid in de
samenleving.


De vraag die wij onszelf hebben gesteld is: hoe zorgen we ervoor dat we doen wat we beloven, waar staat Stadlander voor en wat kenmerkt ons?
Het antwoord op die vraag is kort en eenvoudig:

  • We bieden duurzaam passende huisvesting
  • We kijken niet weg
  • We beseffen dat we invloed hebben op het
    leven van mensen

In ons Ondernemingsplan staat onze visie uitgebreid omschreven.

De maatschappelijke opgave van Stadlander

In ons werk houden we ons aan deze kernwaarden:

Samen dichtbij duurzaam denken en doen

De taak van de woningcorporatie

Pers

Voor persvragen en ander mediacontact kun je terecht bij de afdeling communicatie, via communicatie@stadlander.nl en/of 088 – 562 6000.

Lees voor