Bij Stadlander denken we na over de toekomst. Dat betekent: zuinig omgaan met energie en grondstoffen.

  • zoveel mogelijk circulair slopen en bouwen: dus met hergebruik van materialen waar dat kan;
  • goede woningen bouwen of verbouwen/renoveren: met duurzame materialen;
  • investeren in energiebesparende maatregelen bij bouw en renovatie: zodat minder energie nodig is en minder energie verloren gaat;
  • investeren in installaties die slim omgaan met energie: zoals WKO-installaties (Warmte/Koude-opslag), WTW-installaties (WarmteTerugWinning) en warmtepompen.

Circulair slopen en duurzaam bouwen

Circulair betekent: hergebruik van materialen. Bij circulair slopen wordt daarom geen sloopkogel meer gebruikt, maar wordt een gebouw stukje voor stukje gedemonteerd.

Deuren, kozijnen, balkonhekken of bijvoorbeeld wastafels: als het nog goed is, wordt het ergens anders opnieuw gebruikt. Keukens gaan terug naar de keukenleverancier. Die gebruikt ze bij de productie van nieuwe keukens.

De rest van het gebouw wordt daarna afgebroken en materialen worden gesorteerd: hout bij hout, steen en beton bij elkaar, metaal bij metaal. Die materialen kunnen dan ook weer worden gebruikt als grondstof: hout wordt bijvoorbeeld versnipperd en gebruikt in spaanplaat, steen en beton worden klein gemaakt en gebruikt als ondergrond voor wegen, enzovoort.

Hierdoor wordt zo min mogelijk weggegooid: er is dus minder afval. En doordat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn (bijvoorbeeld bij de wegenbouw of productie van keukens) is er minder CO2-uitstoot.

Bekijk ook eens dit filmpje over circulair slopen in Gageldonk.

Energiebesparende maatregelen

We bouwen dus zo duurzaam mogelijk. Dat geldt niet alleen bij nieuwbouwwoningen: ook bij bestaande woningen kijken we of we die duurzamer kunnen maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de installaties in een woning minder energie verbruiken (zie hieronder bij ‘Duurzame installaties’). Of door te zorgen dat het ‘weglekken’ van energie (warmte) kan worden voorkomen: dat er dus energie wordt bespaard.

Energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld:
– het vervangen van ruiten door HR++-glas
– (na-)isoleren van daken, vloeren, leidingen en gevels (bijvoorbeeld via voorzetwanden of spouwmuurisolatie).

Duurzame installaties

Duurzame installaties gaan slim om met energie:
Bijvoorbeeld warmtepompen: die halen warmte uit de blucht, de bodem of het grondwater om je woning te verwarmen.

Andere installaties gebruiken restwarmte om water of lucht te verwarmen:
Een ventilatiesysteem met WarmteTerugWinning (WTW) verwarmt frisse, verse lucht van buiten met de warmte van de lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Een douchegoot-WTW verwarmt met het warme douchewater dat door de goot wegspoelt het water van de douchemengkraan weer voor.
Hierdoor wordt energie bespaard.

Nieuws over Nul-op-de-Meter en EPV

– september 2023 –
De overheid denkt na over wijzigingen rondom energiezuinige woningen: (Klaar voor) Nul-op-de-Meter, BENG (Bijna-EnergieNeutrale Gebouwen) en de EnergiePrestatieVergoeding bijvoorbeeld.

Daarvoor komt mogelijk een wetswijziging.
Op dit moment is er nog niets te zeggen over wat de wetswijziging precies zal zijn en wat dit voor huurders van energiezuinige woningen betekent.

Duurzame nieuwbouw

Voor een overzicht van waar we duurzaam bouwen en levensloopbestendig bouwen: kijk op Nieuwbouwprojecten

Nul-op-de-Meter-woningen aan het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom

Lees voor