Toezicht

Als woningcorporatie hebben we een unieke positie, we hebben invloed in de buurten en wijken waarin we actief zijn. Daardoor hebben we ook invloed op het leven van mensen. We werken met maatschappelijk geld. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Daarom is het toezicht op woningcorporaties in Nederland goed geregeld.

Intern
Intern houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Meer informatie over de Raad van Commissarissen is hier te vinden.

Overheid
De minister voor Wonen en de Rijksdienst is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. De minister laat deze taak uitvoeren door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw ziet toe op het financiële toezicht, de governance, integriteit en rechtmatigheid bij alle corporaties.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
WSW houdt toezicht als ‘hoeder van de borg’. De meeste corporaties in Nederland staan borg voor elkaar, zo zijn er financiële middelen beschikbaar als een corporatie in de financiële problemen komt. WSW zorgt ervoor dat dit borgstelsel niet in gevaar komt.

Interessante links

Autoriteit woningcorporaties
Autoriteit woningcorporaties

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Over WSW – Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Lees voor