Duurzaam Wonen

Stadlander werkt aan een toekomst waarin onze huurders volledig duurzaam kunnen wonen. Dat gaat verder dan het energiezuinig maken van onze woningen. Want we willen ook dat de generaties na ons kunnen genieten van wijken en kernen waar het prettig wonen is. We hebben daarvoor vijf strategische doelen samengesteld, waar we samen met onze huurders en partners aan werken:

ZONNEPANELEN-bewerkt_2-1

Samen met de bewoners

Onze huurders verwachten dat Stadlander hen helpt naar een betere en schonere leefomgeving. Een omgeving waarin zij zich comfortabel, veilig en thuis voelen. Waarin zij zien dat investeringen in duurzaamheid leiden tot een betere kwaliteit van leven tegen stabielere woon- energielasten, voor zichzelf en voor toekomstige generaties. En een omgeving waarin zij geïnspireerd worden om daar ook zelf hun bijdrage aan te leveren.

Ons duurzame DNA versterken

Duurzaamheid zit Stadlander in de genen. In ons dagelijks handelen en in onze besluitvorming hebben we oog voor een betere en schonere leefwereld. We dragen dit actief uit en zijn zo een inspirerend voorbeeld voor zowel onze huurders als onze samenwerkingspartners, in hun eigen weg naar een duurzamere wereld.

Groene leefomgeving

Wonen in een woning van Stadlander betekent wonen in een groene omgeving. In wijken waar we ruimte bieden aan planten en dieren die hier van nature voorkomen. Waar onze huurders droge voeten houden bij een flinke regenbui en in de zomer de koelte ervaren van het groen om zich heen. Een groene leefomgeving waarvan onze huurders de meerwaarde inzien en waarvan zijn bereid zijn om deze met ons te onderhouden en te versterken.

Circulair slopen, bouwen en wonen

Stadlander bouwt de flexibele monumenten van de toekomst. We gebruiken alleen nog materialen die hun functie en waarde behouden en zo meegroeien met de woningbehoeften van onze huurders. We slopen niet meer, maar delven grondstoffen uit woningen die uit de tijd zijn. Ook onze huurders doen mee. Zij scheiden hun afvalstoffen en zorgen zo weer voor nieuwe herbruikbare grondstoffen.

Energie: minder, schoon & neutraal

Stadlander gaat voor minder energieverbruik, schonere energiebronnen en CO2-neutrale energieopwekking. Al onze woningen en gebouwen zijn voorzien van een eigen energiebron en opslagmogelijkheden en we verplaatsen ons op een schone, CO2-neutrale manier. We motiveren onze huurders om ook een bijdrage te leveren in het terugdringen van de CO2-uitstoot met als resultaat: woningen waar het fijn wonen is, met een prettig leefklimaat en betaalbare woon- en energielasten. 

Lees voor