Belanghouders en Relaties

Samenwerken aan leefbaarheid

Samen met onze partners werken wij aan een fijn thuis. Want Stadlander is méér dan een huisvester: we werken samen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Dit doen we met bewoners, gemeenten, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en tal van andere partijen. We worden zelf graag ook uitgedaagd. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! 

Belanghouders

De huurdersbelangenverenigingen en gemeenten (colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden) in ons werkgebied zien wij als onze ‘maatschappelijke aandeelhouders’; het zijn dan ook onze belanghouders. We vinden het belangrijk om ze betrokken te houden bij Stadlander. Daarom houden we één keer per jaar een Belanghoudersvergadering.

Gemeenten
Stadlander werkt nauw samen met alle gemeentebesturen waarin we diensten verlenen. We hebben een overzicht gemaakt per gemeente waarin we uitleggen wat we waar doen. 

Relaties

Samen met tal van partners werken we aan onze wijken en buurten. Het gaat om zorg- en welzijnsinstellingen, de politie, ondernemers in de bouw en installatiebedrijven. We noemen hen onze relaties. We vinden het belangrijk dat onze relaties zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom houdt Stadlander iedere twee jaar een Relatiedag.

Lees voor