Samen met Gemeente Woensdrecht

Prestatieafspraken

Samen met de gemeente, Woningstichting Woensdrecht en twee huurdersbelangenverenigingen hebben we prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken zijn een lokale vertaling van onder andere de Nationale Prestatieafspraken. Hierin benoemen we afspraken over de sociale huisvesting. De prestatieafspraken zijn gemaakt over de periode 2024-2028. Daarnaast maken we ieder jaar concrete werkafspraken. Deze werkafspraken zijn terug te vinden in een jaarlijks bod (jaarschijf), waarin we beschrijven wat wij in het volgende jaar willen realiseren.Lees voor