Samen met Gemeente Steenbergen

Prestatieafspraken

Samen met vier gemeenten, zeven huurdersbelangenverenigingen en twee andere corporaties hebben we prestatieafspraken gemaakt. Daarin benoemen we afspraken over de sociale huisvesting. De prestatieafspraken zijn gemaakt over de periode 2017-2020. Daarnaast maken we ieder jaar concrete werkafspraken. Deze werkafspraken zijn terug te vinden een jaarlijks bod (jaarschijf). Daarnaast beschrijven we jaarlijks in een bod (jaarschijf) wat wij in het volgende jaar willen realiseren.

Factsheets
Twee keer per jaar verstrekt Stadlander kerndata aan gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen. Dat doen we met een informatieblad (factsheet).

Lees voor