Niet elke vorm van overlast is op te lossen door de verhuurder. Sommige zaken horen thuis bij de gemeente of zelfs de politie. Dat wil niet zeggen dat wij als Stadlander niet kunnen, willen of mogen helpen. We gaan graag met je in gesprek, maar kunnen, zoals gezegd, niet alle problemen oplossen. Heb je overlast met de buren of buurtbewoners ga dan allereerst zelf met ze in gesprek, vaak lost dit al een hoop op. Kom je er echt niet aan uit dan zijn we in sommige gevallen bereid om te bemiddelen.  

Klacht

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Met dit formulier kun je een klacht indienen. Lees vooraf ook even de Klachtenprocedure door!

Klachtenformulier

Lees voor