Woonfraude: dat is fraude met huurwoningen. Stadlander bestrijdt woonfraude, omdat we onze woningen willen verhuren aan de mensen die daar recht op hebben. Ook willen we dat onze huurders in een veilige omgeving kunnen wonen. Wanneer er in een woning sprake is van woonfraude, kunnen we die veiligheid niet garanderen. Daarom vragen we ook aan jou: vermoed je woonfraude? Meld het bij ons!

Wat is woonfraude?

In de volgende gevallen is er sprake van woonfraude:

 • de hoofdhuurder woont niet zelf in de woning
 • de hoofdhuurder laat de woning voor langere tijd leeg staan
 • de hoofdhuurder verhuurt de woning zonder onze toestemming aan anderen
 • de hoofdhuurder gebruikt de woning voor illegale praktijken, zoals een wietplantage, drugslab of prostitutie

Woonfraude zorgt voor verminderde leefbaarheid van de buurt. Illegale bewoners kunnen overlast veroorzaken of houden zich juist opvallend stil. Wanneer het gaat om hennepteelt of andere illegale praktijken, kan er overlast zijn: stankoverlast, wateroverlast of bezoek van ongewenste personen. Maar er kan ook gevaarlijk zijn, door het aftappen van stroom of andere onveilige situaties.

Hoe herkent u woonfraude?

Er zijn verschillende signalen om woonfraude te herkennen:

 • Gordijnen die altijd dicht zijn;
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning;
 • De woning maakt een verlaten indruk;
 • De brievenbus zit vol, wordt (bijna) nooit geleegd;
 • De brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen. Of: mensen gaan na het leeghalen van de brievenbus gelijk weer weg, zonder de woning binnen te gaan;
 • Verhuizingen op vreemde tijden, bijvoorbeeld midden in de nacht;
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien;
 • In- en uitloop van allerlei onbekende mensen, vaak tot laat in de nacht;
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten;
 • “Nieuwe bewoners” willen graag anoniem blijven en maken geen contact met de buren;
 • Toename van vocht kan een signaal zijn van een hennepkwekerij;
 • Penetrante geur van hennepplanten;
 • Vreemd geluid van transformatoren en ventilatoren.
Vertrouwelijk

Natuurlijk behandelen wij je melding vertrouwelijk. Dat betekent: dat wij je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming doorgeven aan anderen. Je kunt er zeker van zijn dat wij nooit je naam of adres doorgeven aan de persoon die wij onderzoeken. Help daarom mee om woonfraude op te sporen. Je helpt hiermee mensen die op een eerlijke manier een woning willen huren.

Onderzoek naar woonfraude

Op basis van jouw melding stelt Stadlander een onderzoek in. Een grondig woonfraudeonderzoek neemt altijd wat tijd in beslag.

Criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrens

Woningen gevuld met hennepplanten. Of: woningen die zonder goedkeuring van Stadlander worden doorverhuurd. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de woonfraude waarmee woningcorporaties te maken krijgen. Om dit tegen te gaan, tekende Stadlander een convenant Woonfraude met de gemeente Roosendaal en de Roosendaalse woningcorporatie Alwel.

woonfraude: overbewoning

Meld Woonfraude

Woonfraude: dat is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog: de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Woonfraude melden kan via het formulier onderaan deze pagina. Je mag anoniem melden, maar we vinden het fijn als je toch een mailadres of telefoonnummer invult. Wij kunnen je dan mailen of bellen voor meer informatie.

Rechtstreeks melden mag ook:
mail naar woonfraudestadlander@stadlander.nl
of bel naar telefoonnummer 088 – 562 6000.

woonfraude: criminele activiteiten / drugs

LET OP:

Worden in jouw woning drugs (in welke vorm dan ook) aangetroffen en/of vinden er activiteiten plaats die in strijd zijn met de Opiumwet? Dan wordt je huurcontract beëindigd. Vanaf die datum kun je 5 jaar lang geen woning huren bij Stadlander.

Na die 5 jaar kun je weer reageren op woningen van Stadlander. Je moet dan wel alle eventuele openstaande kosten hebben betaald. Stadlander beoordeelt of je een woning krijgt toegewezen.

Wanneer Stadlander bereid is een nieuw huurcontract met je aan te gaan, krijg je -gezien je huurdersverleden- soms een 2e kans-contract. Daarin spreken we extra voorwaarden af.

Lees voor