De aanpak van woonfraude staat zowel landelijk als bij Stadlander zeer hoog op de agenda.

In de volgende gevallen is er sprake van woonfraude:

 • de hoofdhuurder woont niet zelf in de woning
 • de hoofdhuurder laat de woning voor langere tijd leeg staan
 • de hoofdhuurder verhuurt de woning zonder onze toestemming aan anderen
 • de hoofdhuurder gebruikt de woning voor illegale praktijken zoals een wietplantage, drugs lab of prostitutie

Woonfraude kan een negatieve impuls hebben op de leefbaarheid van de buurt. Illegale bewoners kunnen overlast veroorzaken of houden zich juist opvallend stil. Wanneer het gaat om hennepteelt of andere illegale praktijken, kan er sprake zijn van overlast (stankoverlast of wateroverlast) maar uiteraard ook van gevaar (aftappen van stroom of inrichting onveilige situaties).

LET OP

Omdat er in het gehuurde drugs (in welke vorm dan ook) zijn aangetroffen en/of activiteiten hebben plaatsgevonden welke in strijd zijn met de Opiumwet, komt u vanaf de datum dat de huurovereenkomst is geëindigd gedurende een periode van 5 jaar niet in aanmerking voor een woning van Stadlander.

Na verloop van deze periode en het hebben voldaan van eventuele verschuldigde vordering(en), kunt u als woningzoekende weer in aanmerking komen voor een woning. Te allen tijde ligt de beslissingsbevoegdheid over een eventuele toewijzing bij Stadlander.

Wanneer Stadlander bereid is een nieuwe huurovereenkomst met u aan te gaan, zal hierbij -gezien uw huurdersverleden- een 2e kansovereenkomst worden afgesloten, waarbij bijzondere voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Hoe herkent u woonfraude?

Er zijn verschillende signalen om woonfraude te herkennen:

 • Gordijnen die altijd dicht zijn;
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning;
 • Huurwoning maakt een verlaten indruk;
 • Brievenbus zit vol, wordt zelden geleegd;
 • Brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning te betreden;
 • Verhuizingen die bijvoorbeeld midden in de nacht, dus op vreemde tijden, plaatsvinden;
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien;
 • In- en uitloop van allerlei onbekende mensen, vaak tot laat in de nacht;
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten;
 • “Nieuwe bewoners” willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar;
 • Toename van vocht kan een signaal zijn van een hennepkwekerij;
 • Penetrante geur van hennepplanten;
 • Vreemd geluid van transformatoren en ventilatoren;
Vertrouwelijk

Natuurlijk behandelen wij uw melding vertrouwelijk. Dat betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. U kunt er zeker van zijn dat wij nooit uw naam of adres doorgeven aan de persoon die wij onderzoeken. Help daarom mee om woonfraude op te sporen. U helpt hiermee mensen die op een eerlijke manier een woning willen huren.

Woonfraude onderzoek

Op basis van uw melding stelt Stadlander een onderzoek in. Een grondig woonfraudeonderzoek neemt altijd enige tijd in beslag.

Meld Woonfraude

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrens

Woningen gevuld met hennepplanten. Of: woningen die zonder goedkeuring van Stadlander worden doorverhuurd. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de woonfraude waarmee woningcorporaties te maken krijgen. Om dit meer en meer tegen te gaan, tekende Stadlander vrijdag een convenant Woonfraude met de gemeente Roosendaal en de Roosendaalse woningcorporatie Alwel. Projectleider Thomas de Clerck van Stadlander legt uit waarom dit voor alle partijen zo’n belangrijke stap is.

Aanpak woonfraude
Lees voor