In het gebiedsteam werken de collega’s in uw wijk nauw samen. Gebiedsbeheerders, woonconsulent, klantbegeleider en medewerkers vastgoed, verhuur en incasso. Zij weten daardoor goed wat er speelt in uw wijk.

Via onderstaande links zie je welke collega’s in jouw wijk samen met de bewoners zorgen voor een fijne, leefbare wijk:

Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Roosendaal
Gemeente Steenbergen
Gemeente Tholen
Gemeente Woensdrecht

Gebiedsbeheerders: uw eerste aanspreekpunt

Onze gebiedsbeheerders zijn dagelijks aanwezig in de wijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en de vertegenwoordigers in wijken van Stadlander. Door hun blauwe of groene bedrijfskleding zijn ze duidelijk herkenbaar.

Spreek ze gerust eens aan als je een vraag hebt of met een probleem zit. Wanneer mogelijk, bieden ze graag de helpende hand of verwijzen ze je door naar de juiste instantie.

Woonconsulent

Uw woonconsulent is er in uw wijk voor sociaal-maatschappelijke kwesties, zoals burenoverlast, een huurder met persoonlijke problemen of gevoelens van onveiligheid in en om uw woning.

Samen zoeken we naar oplossingen voor problemen: samen met bewoners én samen met andere partijen in de wijk, zoals de wijkagent, wijkzuster en maatschappelijk werk

Klantbegeleider

Sommige huurders zijn kwetsbaar of kunnen niet goed voor zichzelf zorgen. Voor deze huurders is de klantbegeleider er. De klantbegeleiders leidt huurders naar de juiste hulpverlening, als dat nodig is. Soms is dat familie, soms een professional. We sturen er op, dat een bewoner zelf de eigen problemen oplost, dat is altijd het beste: de zelfredzaamheid vergroten.

\

Ondersteuning

Heb je op een andere manier hulp of ondersteuning nodig? Bezoek dan eens een inloopspreekuur of DigiPunt bij jou in je gemeente:

Inloopspreekuren

DigiPunten

Bijvoorbeeld: de collega’s van gebiedsteam Steenbergen
Lees voor