KvK nr. / RSIN nr. / BTW nr.

Stadlander staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 20038082. Stichting Stadlander heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Corporaties richten zich direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale-huursector. Ons rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 806381309B01.

Het btw nummer van Stadlander is: NL 8063 81 309 B01

Lees voor