Huurdersbelangenvereniging

Als huurder kunt u lid worden (of bent u automatisch lid) van een huurdersbelangenvereniging (HBV) die in uw gemeente of woonplaats actief is. 

Samen met vier gemeenten, zeven huurdersbelangenverenigingen en twee andere corporaties hebben we prestatieafspraken gemaakt. Daarin benoemen we afspraken over de sociale huisvesting. De prestatieafspraken worden regelmatig opnieuw vastgesteld. Daarnaast maken we ieder jaar concrete werkafspraken per gemeente. Deze werkafspraken zijn terug te vinden in een jaarlijks bod (jaarschijf). Daarnaast beschrijven we jaarlijks in een bod (jaarschijf) wat wij in het volgende jaar willen realiseren. 

De volgende verenigingen zijn in het werkgebied van Stadlander te vinden: 

Downloads 

  • Download regionale prestatieafspraken 2017-2020 
  • Download ons bod voor 2019 voor de gemeente Bergen op Zoom

Download ons bod voor 2019 voor de gemeente Bergen op Zoom

HBV Bergen op Zoom 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012. Door een statuutwijziging in 2022 zijn alle huurders, in de stad Bergen op Zoom, automatisch lid van de HBVBoZ. Mocht u dit niet willen, dan moet u zich schriftelijk afmelden bij de HBVBoZ.  

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van woningcorporatie Stadlander. De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander.

Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woonklimaat, overlastbestrijding en de afhandeling van klachten. Met uw lidmaatschap staan wij sterker in deze belangenbehartiging!

Contact

Holleweg 101
4623 XC Bergen op Zoom

T. 0164-653654

secretariaat@hbvboz.nl

Spreekuren

HBV Samen Sterk 

Huurderbelangenvereniging Samen Sterk is een belangenvereniging voor huurders van Stadlander op het eiland Tholen en Sint-Philipsland.

De vereniging heeft een bestuur dat op dit moment uit twee personen bestaat. Het bestuur beschikt voorts over een administratief medewerkster. De vereniging telt thans ruim +/- 600 leden.

Naast het behartigen van de belangen van de huurders, biedt Samen Sterk extra dienstverlening. Een klachtenspreekuur en eventueel juridische informatie en advies. HBV Samen Sterk vormt samen met enkele andere HBV’s het huurders platform.

Contact

Wilhelminastraat 13
4695BK Sint-Maartensdijk

T. 0166-664472

info@hvsamensterktholen.nl

Spreekuren

HBV Halsteren – Lepelstraat

Wij behartigen de belangen van de huurders van Stadlander die lid zijn van de HBV Halsteren/Lepelstraat.
Wij zijn geen klachtenbureau.Wij komen voor onze leden op, mocht men niet met de verhuurder tot een overeenstemming komen.

Wij bekijken of u klacht en/of de afwijzing van verhuurder, terecht of onterecht is.

Indien u HBV machtigt uw belangen te vertegenwoordigen, waarvan wij vinden dat een bemiddeling op zijn plaats is, gaan wij voor u, of indien nodig, met betrokken partijen rond tafel.

Contact

Lindelaantje 5
4661JK Halsteren

T. 0164-652931

info@hbvhalsteren-lepelstraat.nl

Spreekuren

Huurdersvereniging SRW

Op 27 juli 1998 werd de Wet op het Overleg Huurders / Verhuurders van kracht. Tijdens de bewonersavond in het najaar van 2000, die georganiseerd was door de toenmalige Stichting Regionaal Woningbezit, hebben enkele huurders zich aangemeld om samen met deze Stichting inhoud te gaan geven aan deze nieuwe Wet.

Zo kon, dankzij de medewerking van de Stichting Regionaal Woningbezit en met de adviezen van de Nederlandse Woonbond, de oprichting van de Huurdersbelangenvereniging een feit worden. De gesloten overeenkomst is een wettelijke basis om geheel onafhankelijk en zonder enige binding of ruggenspraak de belangen van de huurders (onze leden !) te behartigen.

Op 23 april 2001 werd bij de notaris de oprichtingsakte ondertekend en twee dagen later volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Contact

De Wei 12 A “Wijngaarden”
4651EW Steenbergen

T. 0167-566940

info@huurdersvereniging-srw.nl

Spreekuren

HBV Putte

De HBV Putte komt op voor de belangen van huurders in de regio Putte. Er is geen website dus contact opnemen kan via de hiernaast weergegeven contactgegevens.


Contact

Ligusterstraat 22
4645 BX Putte

T. 0164-602969

cmooijman1942@kpnmail.nl

Lees voor