Is het mogelijk dat een nieuwe huurder roerende zaken van mij overneemt?

Overnames zijn alleen mogelijk indien voor de eindinspectie een nieuwe huurder bekend is. Er zijn wel wat zaken waar u rekening mee moet houden:

Stadlander bepaalt of een kandidaat een woning kan gaan huren.
Overnames zijn niet verplicht.
Er dient bij de eindinspectie een door beide partijen ondertekende overnameverklaring afgegeven te worden.
De kosten voor het niet verwijderen of eventuele beschadigingen die tijdens de eindinspectie worden geconstateerd zijn voor de rekening van de vorige huurder.

Zoektermen: woning verlaten, verhuizen, overnames, vloeren, gordijnen, behang, eindinspectie

Lees voor