Als je van woning wilt ruilen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet je hiervoor een aanvraag doen bij ons. Het aanvraagformulier kun je op onze website invullen en versturen

We controleren uw volledige aanvraag op de volgende punten:

  • Ingeschreven als woningzoekende. U en uw ruilpartner dienen geregistreerd te zijn als woningzoekende bij http://www.zuidwestwonen.nl
  • Gezinssamenstelling. Deze moet overeenkomen met de grootte van de woning. Zo is bijvoorbeeld een appartement met één slaapkamer niet geschikt voor een gezin met kinderen.
  • Doelgroepcriteria. Als de woning voor een bepaalde doelgroep bestemd is, bijvoorbeeld senioren, dan moet de woningruilpartner ook binnen deze doelgroep vallen.
  • Inkomensgrenzen. Er wordt bekeken of de hoogte van de huur passend is bij het inkomen van de woningruilpartner. Hierbij wordt rekening gehouden met de grenzen voor huurtoeslag en de huisvestingswet.
  • Woonverleden. De aanvrager én de woningruilpartner moeten minimaal één jaar woonachtig zijn op het huidige woonadres. Ook vragen we u om een adresuittreksel met woonhistorie.
  • Verhuurderverklaring. Bij de aanvraag moet u een volledig ingevulde en ondertekende verhuurderverklaring meesturen. Hierop wordt aangegeven of er in het verleden sprake is geweest van huurachterstand en/of overlastgevend woongedrag. Om voor woningruil in aanmerking te komen, mag er geen huurachterstand zijn en mag u geen overlast hebben veroorzaakt. Indien uw ruilpartner niet bij Stadlander huurt, heeft u toestemming nodig voor de woningruil van de verhuurder
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier. Als een aanvraagformulier niet volledig en/of zonder de gevraagde bijlagen wordt aangeleverd, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.

Uitslag beoordeling woningruil
Wanneer we de aanvraag positief beoordelen, vindt er een voorinspectie in de woning plaats. De opzichter loopt de woning met u door en beoordeelt de staat van de woning, deze moet technisch in orde zijn. Ook mogen er geen illegale bouwsels op en om de woning aanwezig zijn. U accepteert de woning in de huidige onderhoudsstaat. Eventuele zelf aangebrachte voorzieningen worden door de nieuwe huurder overgenomen. U dient samen een overnameformulier te ondertekenen. Eventuele gebreken moeten door de huurder in orde worden gemaakt. De uitvoering van deze eventuele werkzaamheden wordt tijdens de eindinspectie gecontroleerd. Als één van de partijen niet voldoet aan de criteria, kan de woningruil niet plaatsvinden.

Huurcontract bij woningruil

  • Huurcontract. Er wordt een nieuw huurcontact aangemaakt waarbij de huurprijs opnieuw wordt berekend. Het huurcontract gaat in op de eerste dag van de maand.
  • Contractperiode. Het huurcontract wordt aangegaan voor de periode van één jaar, waarna de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Vertrekt de (nieuwe) huurder, zonder overleg met ons binnen het eerste jaar, dan is deze de huur verschuldigd voor de nog niet verstreken periode van het eerste jaar.
Lees voor