Belangenhoudersavond 2023 Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Beste relatie van Stadlander,

Stadlander nodigt haar belanghouders (gemeenteraadsleden, colleges, besturen huurdersbelangenverenigingen en voorzitters bewonerscommissies) graag uit voor de Belanghoudersavond 2023.

Voor iedere gemeente in ons werkgebied hebben we een avond georganiseerd. Voor Bergen op Zoom vindt deze plaats op dinsdag 28 maart 2023, in het werkcafé op ons kantoor.

Programma

We starten om 16.00 uur en sluiten de avond om 19.00 uur af.

• Welkom door de bestuurder en de Raad van Commissarissen.
• We blikken samen terug op het afgelopen jaar
• Pauze met soep en een broodje (geef eventuele dieetwensen door via onderstaand e-mailadres).
• Samen vooruitblikken: welke kansen en uitdagingen zien we samen.
• Afsluiting en borrel

We kijken er naar uit om je te verwelkomen. We vragen je in te inschrijven via onderstaand formulier.

Zijn er nog vragen of opmerkingen, mail dan naar bestuurssecretariaat@stadlander.nl

Lees voor