‘De sfeer van de landjes terugbrengen in Fort-Zeekant’

6 november 2018


Fauve Vermeulen en Jack van Uum zien het al helemaal zitten. Een plaats waar ze naar hartenlust kunnen tuinieren, hun eigen groenten kunnen telen en genieten van een bloemenzee. En bovenal een plaats waar ze met buurtbewoners samenkomen. Vanaf 7 november bouwen zij samen met zo’n 20 vrijwilligers stap voor stap aan een groene ontmoetingsplaats. Deze komt te liggen op het braakliggende terrein aan de Schimmelpennincklaan en Jacob Catslaan.

Fauve en Jack hebben allebei iets met ‘groen’. Fauve herinnert zich de uren die haar opa Guust doorbracht op zijn ‘landje’. “Hij woonde aan de Augustalaan en beboerde een landje aan het Benedenbaantje. Een mooie sfeer was dat. Mensen waren lekker bezig en maakten op zijn tijd een praatje met elkaar.” Ze erfde zijn groene vingers. In 2014 stond ze zelf aan de wieg van het eerste Bergse stadslandbouwproject. Samen met vrijwilligers toverde Fauve het voormalige PNEM-terrein bij haar in de straat om tot een tijdelijke buurttuin. Het project kwam tot een einde, toen op die locatie woningen werden gebouwd.

Jack is docent op de Kameleon. Op de school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 à 20 jaar is groen een belangrijk thema. “Onze oudere leerlingen leren het best in de praktijk. Daarom waren we op zoek naar een locatie voor onze groenlessen. Een plaats waar de leerlingen leren tuinieren, maar ook waar we groenten en kruiden kunnen verbouwen die we weer in de horecalessen kunnen gebruiken”, verklaart Jack.

Kansen
De locatie was snel gevonden. Stadlander sloopte vorig jaar 124 woningen tussen de Van Slingelandtlaan en Paulus Buyslaan. In afwachting van de nieuwbouw ligt het terrein braak. In samenwerking met Studio 1:1 ging Stadlander op zoek naar ideeën om de locatie tijdelijk in te vullen. Fauve: “Er is letterlijk een gat geslagen in de wijk. Dat gat biedt kansen voor ons om hier iets op te zetten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Die behoefte is er niet alleen bij Fauve en Jack, die zijn gevraagd als kartrekkers. Inmiddels hebben al zo’n 20 mensen zich aangemeld om te helpen bij de nieuwe buurttuin. Die krijgt een heel divers karakter. Er komt een grote bloemenweide, een kleine pluktuin, een klein bloemenbollenveld en ruimte voor 20 moestuinen. “Maar als iemand graag een eigen tuintje wil inrichten, kan dat ook”, verzekert Fauve.

Testen
Het zal vooral aftasten zijn wat werkt. Dat gebeurt niet voor niets. Want de locatie aan de Schimmelpennincklaan zal binnen enkele jaren weer bebouwd worden. De wijk krijgt dan een definitief park ter hoogte van de Scheldeflat. “Wat hier werkt, kan de gemeente daar wellicht ook toepassen”, stelt Jeffrey Verweij, projectleider leefbaarheid bij Stadlander. “Vandaar ook de naam: Fort-Zeekant Test.”

Oogsten en zaaien
Het project gaat op woensdag 7 november van start. Dan komen alle vrijwilligers en betrokkenen bij elkaar in de Kameleon. “We beginnen dan meteen met oogsten”, zegt Jeffrey. “Want we willen weten welke ideeën de vrijwilligers allemaal hebben voor de tuin.” Daarna begint het zaaien. Dit najaar met het planten van bloembollen, volgend voorjaar gaan het bloemen- en kruidenzaad de grond in. “Stap voor stap bouwen we hier aan iets moois”, voorspelt Fauve.

Op 7 november worden ook de piketpaaltjes geslagen die laten zien hoe de buurttuin eruit zal komen te zien. Ook zijn er boeien geplaatst om het terrein verder aan te kleden.

Voor de hele wijk
Ook Jack ziet het al helemaal voor zich. “Onze leerlingen gaan houten moestuinbakken maken, ze gaan de nieuwe landjes beboeren. Maar de planten, het hout; dat zijn slechts materialen. Het gaat ons om de wijk en onze buren. Dat je samenkomt en tijd maakt voor een praatje. Misschien niet altijd tussen de planten op het terrein, maar wie weet een keer als we met de klas naar de ‘Nettomarkt’ lopen. Als er dan een sfeer ontstaat waarin mensen met elkaar in gesprek zijn, dan heeft de hele wijk daar profijt van.”

Lees voor