Stadlander onderzoekt de meldingsbereidheid van huurders bij (mogelijke) drugsproductie of handel

In de media wordt de laatste tijd steeds vaker gesproken over ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van schijnbaar legale diensten, zoals transport, opslag, financiën en huisvesting. Bekendst zijn de handel en de productie van drugs. Als dit in woonwijken gebeurt, kan het een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in de buurt. Hennepteelt of andere drugsgerelateerde illegale praktijken zorgen vaak voor stank- of wateroverlast. Ook bestaat het risico op gevaarlijke situaties als gevolg van het aftappen van stroom of een onveilige inrichting.

Stadlander onderzoekt de meldingsbereidheid van huurders bij (mogelijke) drugsproductie of handel

Stadlander vindt het belangrijk dat huurders zich thuis kunnen voelen in hun woning en in hun buurt. Daarom hanteren we een “zerotolerancebeleid” als het gaat om drugsproductie. Samen met de politie en justitie pakken we overtredingen op de Opiumwet aan. Als een huurder vanwege drugsproductie zijn woning moet verlaten, wordt hij voor een periode van vijf jaar uitgesloten van ons woningaanbod. Toch komt het regelmatig voor dat huurders een woning inrichten als kweekplaats voor hennep of zelfs inrichten als drugslaboratorium voor het produceren van synthetische harddrugs. Daarnaast gebruiken huurders hun woning soms als handelsplaats voor zowel hard- als softdrugs.

De aanpak van de drugshandel en –productie in onze woningen kan alleen plaatsvinden als Stadlander ook weet dat dit ergens zou kunnen spelen. Stadlander is daarvoor afhankelijk van de meldingen. Die kunnen komen van onze eigen medewerkers, maar ook van omwonenden. Er ligt dus een belangrijke rol voor andere huurders. Wanneer zij een vermoeden hebben dat er drugs gehandeld of geproduceerd wordt in de woonomgeving, helpt het Stadlander erg als deze vermoedens gemeld worden, zodat we de melding kunnen onderzoeken. 

Helaas gebeurt dit nu nog erg weinig. Na het aantreffen van een kwekerij, drugslaboratorium of handelsplaats door de politie en/of door Stadlander, komt het zelfs regelmatig voor dat buren aangeven al langer vermoedens hiervan te hebben. Deze vermoedens zijn dan vaak niet gemeld!

Op dit moment is het bij Stadlander niet duidelijk waarom bewoners deze zaken niet (lijken) te melden. Daarom zet Stadlander in de maand februari een enquête uit om dit verder te onderzoeken. Ongeveer 1 op de 3 huurders van Stadlander krijgt binnenkort een mail met daarin een link naar een enquête. In deze enquête worden een aantal vragen gesteld die verband houden met de zogenaamde meldingsbereidheid. De enquête is opgezet naar aanleiding van een afstudeeronderzoek van één van onze medewerkers. De resultaten van dit afstudeeronderzoek (samen met de resultaten uit de enquête) zullen gebruikt worden om acties te nemen om de meldingsbereidheid van onze huurders te verhogen.

Heb je de enquête ontvangen, dan stellen wij het op prijs als je deze invult. Onder alle reacties op de enquête verloot Stadlander 10 keer een VVV bon ter waarde van € 10,–. Het enige dat je moet doen om hiervoor in aanmerking te komen, is de enquête volledig invullen. 

Wil je ook graag deelnemen aan de enquête, neem dan contact op het met het Klanthuis. Stuur een e-mail naar info@stadlander.nl met als onderwerp “Onderzoek meldingsbereidheid drugs” of bel naar 088 562 6000.  Onze medewerker die het onderzoek uitvoert zal dan contact met je opnemen.

Lees voor