Marc van der Steen nieuwe bestuurder Stadlander

De Raad van Commissarissen van Stadlander benoemt Marc van der Steen per 21 juni 2019 als nieuwe bestuurder van woningcorporatie Stadlander.

Marc is een echte volkshuisvester. Hij staat voor betaalbaar wonen in een duurzame woning en voor goede samenwerking met huurders en wijkpartners. Hij heeft speciale aandacht voor mensen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Marc is opgegroeid in Bergen op Zoom en maatschappelijk actief op de Brabantse Wal. Hij is hierdoor goed bekend met het werkgebied van Stadlander.

Marc van der Steen heeft heel veel zin om zich met de collega’s en samenwerkingspartners in te zetten voor de huurders van Stadlander, en de wijken en kernen waarin de huurders wonen. Hij is een mooie opvolger van Ton Ringersma die op 20 juni afscheid neemt van Stadlander.

De Raad van Commissarissen verwacht met Marc van der Steen de ingezette koers van Stadlander voort te zetten en met zijn kwaliteiten deze koers verder te kunnen intensiveren.

Marc van der Steen

Lees voor