Oogst uit de moestuin van het Klaproosplein

5 maart 2019

De herinrichting van het Klaproosplein is bijna klaar. Bewoners dachten mee over de invulling van hun zo geliefde plein. Frans Horn is vooral blij dat de moestuintjes blijven.

Op blauwe maandag, normaal gezien de meest deprimerende dag van het jaar, biedt het Klaproosplein allesbehalve een troosteloze aanblik. Frans Horn woont er precies tegenover (aan de Meidoornlaan) en vertelt graag over zijn trots. Hij is met andere buurtbewoners namelijk al een poosje bezig met de volkstuin. ‘De savooiekool was dit jaar heerlijk. De laatste oogst van dit seizoen is rond de jaarwisseling in de stamppot verdwenen.’

Samen zaaien

Frans is 79 jaar oud. Sinds vier jaar woont hij in Gageldonk-West, bij zijn goede vriendin Jenny. Drie jaar geleden werden de heggetjes van het Klaproosplein verwijderd, een gezamenlijk besluit van de bewoners. Frans opperde toen om het braakliggende terrein onder handen te nemen en er een moestuin van te maken. ‘Ik wilde de boel opfleuren en kreeg al snel hulp uit de buurt.’

Stoofpotje

Nu is Frans bijna elke week wel een ochtend bezig. Soms alleen, soms met Hoessein, een Syrische man die nog niet zo lang geleden met zijn gezin naar Bergen op Zoom verhuisde. ‘Het is leuk om te zien hoe snel zijn Nederlands vooruit gaat. Hoessein is gek op snijbiet, die kende hij nog niet. In ruil krijgen Jenny en ik wel eens een lekker stoofpotje mee van zijn vrouw.’

Lees voor