Stadlander doneert 3500 euro aan Alzheimer organisatie

Alzheimer organisatie West-Brabant / Zeeland heeft van Stadlander een donatie van 3500 euro ontvangen. Dit bedrag is de opbrengst van de eindejaarsactie die medewerkers van Stadlander traditioneel organiseren.

Ad Vos (r) en Martien van Leeuwen (l) nemen de cheque van Stadlander in ontvangst

De cheque werd aangeboden tijdens een personeelsbijeenkomst. Voorzitter Ad Vos van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en Martien van Leeuwen, die binnen die organisatie belangenbehartiger voor de gemeente Bergen op Zoom is, namen de cheque in ontvangst. Ad Vos zegde toe het ontvangen bedrag in te zetten voor voorlichtingsactiviteiten van de Alzheimer organisatie binnen het werkgebied van Stadlander. Het gaat om de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

Hij legde uit dat veel aandacht aan voorlichting over dementie wordt besteed. Die aandacht is nodig om meer mensen bewust te maken van dementie. Dementie is hard op weg is volksziekte nummer 1 te worden. Ook wordt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten informatie gegeven over het ziektebeeld dementie. Daarnaast worden handvatten aangereikt hoe er mee om te gaan. Volgens Vos hebben voorlichters behoefte aan ondersteunende apparaten. Denk aan beamers, laptops en schermen. De donatie van Stadlander maakt de aanschaf daarvan mogelijk.

De medewerkers kozen voor Stichting Alzheimer als doel voor de eindejaarsactie. Zij zien de ziekte veel terug bij hun werk in buurten en wijken. Daarnaast kennen veel mensen (helaas) ook persoonlijk wel iemand met dit ziektebeeld. Daarom wil Stadlander graag meehelpen de kennis te vergroten. Enerzijds over de ziekte zelf. Anderzijds ook over hoe je kunt omgaan met mensen die erdoor getroffen zijn.

Lees voor