Het Klanthuis maakt grote sprongen in dienstverlening

21 mei 2019

In mei, wanneer organisaties hun jaarverslagen publiceren, kijkt Stadlander in een reeks berichten terug naar de hoogtepunten van 2018. Welke ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het werk dat wij doen voor onze huurders? En hoe pakken we dit verder op in 2019?

Grote kans dat u als huurder contact met deze Stadlanders heeft gehad: de medewerkers van het Klanthuis. Telefoon, baliebezoek, mail en webcontact: bij elkaar waren dit elke maand zo’n7000 contactmomenten in 2018. Dat is een heleboel, en daar zijn we blij mee! Onze huurders weten ons gelukkig goed te vinden. 2018 was voor het Klanthuis het jaar waarin we onze bereikbaarheid enorm hebben verbeterd. Hoe mensen ons ook contact zochten, de afhandelingstijd van het beantwoorden van berichten is enorm afgenomen. Van gemiddeld 9 werkdagen op het dieptepunt, tot 3 werkdagen aan het  eind van 2018. We zien dat deze verbetering zich verder doorzet in 2019. Ook de gemiddelde wachttijd voor de bellers is gedaald.

Een andere verbetering zien we in de afhandelingstermijn van reparatieverzoeken. Door intern beter samen te werken en door betere afstemming met onze aannemers, konden we in 2018 trots zeggen dat 84% van alle reparatieverzoeken in één bezoek konden worden opgelost. Ook op dit punt blijven we in 2019 zoeken naar mogelijkheden om dit gemiddelde verder te verhogen.  

Lees voor