Oud en jong, samen in de Ravelijnflat

18 juni 2019

Stadlander blikt in een reeks berichten terug naar de hoogtepunten van 2018. Welke ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het werk dat wij doen voor onze huurders? En hoe pakken we dit verder op in 2019? 

Ouder worden. Een ‘hot item’, maar vaak niet in positieve zin: denk aan vergrijzing, ouderen die langer zelfstandig (moeten) wonen, bezuinigingen in de ouderenzorg, overbelaste mantelzorgers… Terwijl oud worden toch iets is wat we allemaal wel willen, mits in goede gezondheid! 

In Bergen op Zoom is meer dan 25% van onze huurders 70+. Als woningbouwcorporatie hebben wij geen taak om hulp te bieden bij zorgvragen. Toch voelen we de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van wonen en leven van onze oudere huurders te verbeteren.In 2018 startte Stadlander daarom een bijzonder project, samen met de gemeente Bergen op Zoom, tanteLouise en ROC West-Brabant uit Roosendaal.

De Ravelijnflat ligt net buiten het centrum van Bergen op Zoom en is een kleinschalig woongebouw met veel ouderen. Tot eind 2016 werd door tanteLouise extra zorg geboden via Avondvrede, dat om de hoek lag. Na sluiting van Avondvrede was de Ravelijnflat slechts een woongebouw zonder extra voorzieningen. Tot begin 2018, toen enkele studenten van de Zorgboulevard van het ROC West-Brabant hier kwamen wonen.

Studenten in een seniorenflat?!

De inwonende studenten moeten zich, in het kader van hun opleiding, een aantal dagdelen inzetten voor de bewoners van de Ravelijnflat. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: studenten leren in de praktijk en ouderen krijgen (extra) aandacht. Als Stadlander dragen we bij door woonruimte voor studenten ter beschikking te stellen. Ook is de algemene ruimte toegankelijk gemaakt, waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden.

Het ROC huurt de woningen van Stadlander. De appartementen zijn gemeubileerd en van een frisse verflaag voorzien. Styliste Leonieke Boers ontwierp belangeloos het interieur. De jonge bewoners betalen een gunstige huurprijs en hebben een huurcontract voor een jaar. 

De studenten vinden de Ravelijnflat een mooie woonplek. Niet voor niets waren er meer dan genoeg potentiële bewoners te vinden. Uiteindelijk zijn er voor het eerste jaar drie geselecteerd. Ook op de bereidheid om iets te doen voor de oudere buren in de flat. Een schilderijtje ophangen, boodschappen doen, samen een wandelingetje maken of koffiedrinken, een lamp vervangen, uitleggen hoe de mobiele telefoon werkt, waterkokers ontkalken – dat soort dingen. 

Dicht bij de praktijk


“Dat past bij onze ambitie om het onderwijs meer onderdeel te laten zijn van het leven”

Aldus docente Peet Voorheijen, die het project leidt namens ROC Zorgboulevard. “Dicht bij de praktijk, aansluitend bij de vraag vanuit de samenleving.” Het ROC had er al vijf jaar ervaring mee in Roosendaal en zette dus in 2018 de stap naar Bergen op Zoom. 

Stadlander opperde de Ravelijnflat, waar de zelfstandig wonende ouderen sinds 2017 geen beroep meer konden doen op zorg en ondersteuning vanuit Avondvrede. “Nu bieden de studenten die in de flat wonen drie uur per week hand-en-spandiensten aan de oudere bewoners”, aldus Voorheijen. “Het is niet de bedoeling dat er een lijstje wordt afgewerkt, het gaat meer om het spontane.” 

Recreatieruimte

De samenwerking tussen het ROC en Stadlander gaat verder dan de aanwezigheid van studenten in de Ravelijnflat. Peet Voorheijen: “Onder in de flat is een recreatieruimte die nauwelijks werd gebruikt. Die is opgeknapt en een aantal dagdelen vinden hier activiteiten plaats voor de bewoners. Al heel snel werd er gebiljart bijvoorbeeld. Je ziet iets moois ontstaan.”

De docente benadrukt dat het project niet alleen bedoeld is voor zorg-studenten. Ook studenten maatschappelijke zorg en social work kunnen deelnemen. En studenten van de hotelschool: half 2018 is een nieuwe keuken ingericht, waar zij kunnen koken voor de bewoners. “Of ICT-studenten die hier een spreekuur houden en een cursus geven. Denk ook aan begeleiding bij creatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten. Van alles is mogelijk, afhankelijk van wat de bewoners willen. Het is toch fantastisch als een stagiaire hier komt voorlezen uit de krant en bij een kopje koffie met bewoners een praatje maakt over het nieuws.”

Van weerskanten

De oudere bewoners van de Ravelijnflat waren eerst wel sceptisch. Als dit maar niet ten koste gaat van onze zelfstandigheid, vreesden sommigen. Maar dat gevoel was bij de meesten in korte tijd verdwenen. “De sfeer is 500 procent beter”, zegt bewoner Kees van Bragt stellig. “Jong en oud drinken koffie bij elkaar en bij het inrichten van de appartementen werd er ook gereedschap uitgeleend. De begeleiding is van weerskanten.” 

Stadlander is ook tevreden.

“Wij zagen een gat vallen toen de samenwerking met tanteLouise stopte.

Dat is nu gevuld, samen met het ROC”, zegt Joab Ventevogel, projectleider van Stadlander. “Waarom we dat doen? Omdat Stadlander een maatschappelijke functie heeft en ervoor wil zorgen dat huurders zo plezierig mogelijk kunnen wonen.
”Jonge mensen tussen senioren. Gaat dat wel goed? Een jaar later kunnen we zeggen: JA! 
In de Ravelijnflat is een nieuwe, bijzondere dynamiek ontstaan!

Foto credit  © Pix4Profs/Peter Braakmann

Foto credit © Mariëtte den Engelse
Lees voor