Stadlander neemt deel aan Proeftuin Brabantse Wal

1 juli 2019

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente slaat Stadlander de handen ineen zodat inwoners van Bergen op Zoom makkelijker toegang krijgen tot sociaal-maatschappelijke ondersteuning. De ‘Proeftuin Brabantse Wal’ begint in de Bergse wijken Warande en Gageldonk. 

Professionals uit verschillende disciplines kijken samen naar wat iemand nodig heeft om weer mee te doen in de samenleving. Wie hulp nodig heeft, of dat nu zorg of welzijn is, moet bij verschillende instanties aankloppen. De huisarts, een psycholoog, woningcorporatie of een sociaal werker. Dat is straks verleden tijd. Dan zitten de verschillende partijen samen aan tafel. En beraadslagen over een passende persoonlijke aanpak. Waarbij het vertrekpunt is: wat wil iemand, wat kan iemand en wat is er nodig?

De gezamenlijke aanpak is inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring. Daarin werken Stadlander, WijZijn Traverse Groep, GGZ WNB, SDW, TWB Thuiszorg, Stichting Samen Werken, Huisartsen Zorggroep West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom samen.

Lees voor