Stadlander maakt bezwaar tegen verhuurderheffing

3 oktober 2019

Met 200 andere woningcorporaties dient Stadlander bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Wij maakten vorige week 9,4 miljoen euro heffing over aan het Rijk. Van dat bedrag hadden we bijna 200 woningen kunnen verduurzamen.

We maken daarom graag samen met de andere corporaties een vuist tegen deze heffing. Stadlander wil elke euro gebruiken om te investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid in onze wijken en kernen. Net als de andere corporaties die bezwaar indienen: we willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting.

Ruim 1 maand huur in staatskas

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke Stadlander-huurder ruim één maand huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt. Daarom maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt.  Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen.

Lees voor