Tijdelijke nestkastjes in Fort-Zeekant

20 maart 2020

Is je oog al eens gevallen op de nestkastjes die sinds kort in Fort-Zeekant hangen? Het gaat om nestkastjes aan diverse woningen met een belangrijke reden: Stadlander biedt hiermee een tijdelijk verblijf aan huismussen en vleermuizen.

“Fort-Zeekant is volop in beweging: er worden woningen gesloopt en daarvoor in de plaats bouwen we verder aan nieuwe woningen. Daarbij is het belangrijk dat wij als woningcorporatie volgens de Wet natuurbescherming onderdak bieden aan bedreigde diersoorten. Bij het slopen van woningen kan je ook verblijfplaatsen van diersoorten weghalen of verstoren”, legt Nanko Klein Paste, vastgoedontwikkelaar van Stadlander, uit.

Huismussen en vleermuizen

Uit een quickscan van een ecologisch adviesbureau blijkt dat er huismussen en vleermuizen aanwezig zijn in de woningen aan de Anthony Duyckstraat, Adriaen Pauwstraat en Jacob Gillesstraat. “Voor de sloop is een ontheffing van de provincie nodig; eigenlijk een goedkeuring voor de sloop. Dit traject kan best wat invloed hebben op de looptijd en de planning van projecten. Een ecologisch adviesbureau geeft aan welke voorzieningen wij moeten treffen om de nadelen van de sloop voor de huismussen en vleermuizen goed te maken. Daarnaast stemmen wij met het adviesbureau af waar deze voorzieningen voor de huismussen en vleermuizen komen te hangen.”, vertelt Nanko.

Planning sloop

Dat is inmiddels gelukt. De vele kastjes aan diverse woningen zijn inmiddels geplaatst. Daarmee helpen we ook de natuur een handje. Stadlander verwacht in het najaar weer verder te kunnen met de sloop van de woningen aan de Antony Duyckstraat en Adriaen Pauwstraat en aansluitend ook de woningen aan de Jacob Gillesstraat.

Wist je dat…?

  • Een vleermuis per nacht wel 300 muggen, kevers en andere insecten kan vangen?
  • Eén enkele vleermuis in de periode van 15 mei tot 15 oktober ruim 40.000 muggen eet?
  • Vleermuizen ook dol zijn op nachtvlinders, bijvoorbeeld de vlinder die voortkomt uit de eikenprocessierups?
Lees voor