Stadlander helpt de natuur in Smerdiek-West

7 april 2020

Is je oog al eens gevallen op de nestkastjes die sinds kort hangen in Smerdiek-West? Verspreid over de wijk hangen nestkastjes aan diverse woningen met een belangrijke reden: Stadlander biedt hiermee een tijdelijk verblijf aan huismussen.

“Smerdiek-West is volop in beweging: er worden woningen gesloopt en daarvoor in de plaats bouwen we verder aan nieuwbouwprojecten. Daarbij is het belangrijk dat wij als wooncorporatie volgens de Natuurwet onderdak bieden aan bedreigde diersoorten. Bij het slopen van woningen kan je ook verblijfplaatsen van diersoorten weghalen of verstoren”, legt Nanko Klein Paste, vastgoedontwikkelaar van Stadlander, uit.

Huismussen

Voorafgaand aan de sloop is er een onderzoek gestart of er bedreigde diersoorten in de woningen en in de woonomgeving verblijven. Uit een quickscan van een ecologisch adviesbureau blijkt dat er huismussen verblijven in de woningen die zij gaan slopen in Smerdiek-West. “Voor de sloop is een ontheffing van de Provincie nodig; een goedkeuring voor de sloop. Dit traject kan best wat invloed hebben op de looptijd en de planning van projecten.

Daarom zijn we blij dat we er in Smerdiek-West op tijd bij zijn. Het ecologisch adviesbureau geeft aan welke voorzieningen wij moeten treffen om de nadelen van de sloop voor de huismussen goed te maken. In dit advies kwam naar voren om in de omgeving nestkasten voor huismussen aan onze eigen gebouwen te hangen”, vertelt Nanko.

Powerkasten

Dat is Stadlander inmiddels gelukt. Naast de vele kastjes aan diverse woningen zijn er zelfs grote powerkasten die dienen als tijdelijk verblijf of broedplek voor huismussen. Zo helpen we de natuur een handje mee!

Lees voor