Onderzoek naar Huis van de Wijk in Gageldonk

19 juni 2020

Gageldonk-West is al jaren volop in ontwikkeling met nieuwe straten en nieuwe woningen. Maar er is ook veel aandacht voor de verbinding tussen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De wijk mist nu nog één
centrale plaats waar al die mensen en hun ideeën kunnen samenkomen. De gemeente Bergen op Zoom en Stadlander slaan daarom de handen ineen.
Zij onderzoeken samen de haalbaarheid voor een Huis van de Wijk, dat dé huiskamer van Gageldonk moet worden.

Koen Oosterwaal is als ondernemer betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek naar het nieuwe wijkcentrum van Gageldonk-West, beter gezegd Het Huis van de Wijk bij de Piushof. Koen: “De wens is om meerdere functies onder te brengen in het nieuwe Huis van de Wijk. De nieuwe huiskamer voor de wijk wordt dan niet alleen gebruikt voor activiteiten die je verwacht in een gewoon wijkcentrum. Maar juist ook voor vernieuwende activiteiten. We onderzoeken of dit een plek kan worden om alle verschillende initiatieven en bewoners uit de wijk samen te brengen.”

Bouw mee!

Koen benadrukt daarmee dat Gageldonk-West een wijk is met veel verschillende mensen. “Dat is juist tof. Hier liggen voor iedereen kansen. Laat mensen luisteren naar elkaars verhalen. Elkaars vragen beantwoorden. Het Huis van de Wijk kan zo’n plek worden, waar bewoners makkelijk terecht kunnen. Met vragen. Maar ook om zich te laten inspireren. Elkaar te ontmoeten. Om te ontspannen of om met andere bewoners, organisaties en ondernemers in contact te treden.”

“Op dit moment verkennen we nog de mogelijkheden voor een Huis van de Wijk. Als blijkt dat dit haalbaar is, gaan we op zoek naar de juiste invulling. Dit willen we samendoen met bewoners, wijkinitiatieven, ondernemers en organisaties. Iedereen die mee wil “bouwen” aan Het Huis van de Wijk is straks welkom.”

Piushof

Het is de bedoeling dat het concept van het Huis van de Wijk het komende jaar verder uitgewerkt wordt. Het woongebouw Piushof is in beeld als locatie voor het nieuwe wijkcentrum. Het gebouw zelf zal ook een opknapbeurt krijgen.

Cees Ploeg is als Projectleider Vastgoed van Stadlander betrokken bij de verduurzaming van de woningen van de Piushof. “In Gageldonk-West zijn al veel oude woningen gesloopt. Er zijn nieuwe, energiezuinige woningen teruggebouwd. We hebben ook veel woningen in de wijk die goed zijn om nog jaren mee te gaan, maar die we wel energiezuiniger willen maken. Dat doen we vooral samen met de bewoners. Ook in de Piushof gaan we samen met bewoners kijken hoe we de woningen kunnen verbeteren en verduurzamen. Dit kan zijn door het dak of de gevel beter te isoleren. Of bijvoorbeeld isolerend glas te plaatsen.”

Draagvlak

Hoe dit in de praktijk eruit zal zien? Cees: “We starten met een wensenonderzoek onder de bewoners. We willen weten waar zij verbeterpunten zien voor hun woning, de Piushof en de omgeving. Als deze wensen haalbaar zijn, nemen we ze mee in het plan.” Stadlander wil een klankbordgroep oprichten met een aantal bewoners. Zij zijn aanwezig bij diverse overleggen.

Cees laat weten dat het een intensief, maar heel leuk traject is: “Bij zo’n groot project is draagvlak vanuit de bewoners van erg belangrijk. Dat bereik je alleen maar door bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.”

Stadlander zal dit jaar gebruiken om alles voor te bereiden en een bouwpartner te zoeken. De bouwpartner zal het plan voor de verbouwing verder uitwerken en uitvoeren. Cees verwacht dat de werkzaamheden halverwege 2021 kunnen beginnen.

Lees voor