Hoe staat het met de sloop in Fort-Zeekant?

De woningen aan de Adriaen Pauwstraat, Anthony Duyckstraat en Jacob Gillesstraat staan al enige tijd op de lijst om gesloopt te worden. Helaas is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we hier aan de slag kunnen.

Uit onderzoek is gebleken dat er vleermuizen en huismussen verblijven in deze woningen. Stadlander heeft daarom begin dit jaar tijdelijke nestkasten opgehangen in de omgeving van de slooplocaties.

In maart 2020, direct na het plaatsen van de nestkastjes, is een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Dit is een goedkeuring om de woningen te mogen slopen. Deze procedure duurt normaal gesproken maximaal 26 weken. Door drukte bij de provincie loopt deze procedure helaas vertraging op.

Het is nu nog moeilijk te zeggen wanneer de provincie een uitspraak zal doen en de sloop verder kan. Stadlander hoopt er echter nog steeds op om de woningen voor het einde van dit jaar gesloopt te hebben.

Lees voor