Huurbevriezing in 2021: niet de oplossing

19 februari 2021

Op 17 februari is bekend geworden dat dit jaar de huur bevroren wordt, voor alle huurders van sociale huurwoningen. Dat betekent: geen huurverhoging dit jaar. Goed nieuws voor veel huurders van Stadlander.

Toch zijn we als Stadlander verbaasd. Omdat het anders is dan de afspraken die we eerder hebben gemaakt over maatwerk. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat huurders een huur betalen die past bij hun inkomen. Daarom kijken wij altijd goed naar de jaarlijkse huurverhoging. Bij huurders met een erg laag inkomen verhogen we de huur niet. Voor andere huurders is de verhoging gelijk aan de inflatie.

Waarom doen we dat?

Regelingen op maat, die speciaal bedoeld zijn voor mensen die het nodig hebben, werken het beste. Dat weten wij uit ervaring. Denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag: die is niet voor iedereen hetzelfde, maar juist op maat voor iedereen. Sinds vorig jaar is er nog een andere regeling: de wet Eenmalige Huurverlaging voor Huurders met een Lager Inkomen. Door deze wet kunnen huurders met een laag inkomen en een (te) hoge huur een huurverlaging krijgen. Hier starten wij mee in maart 2021. Ook deze regeling is niet voor iedereen hetzelfde en helpt daardoor de huurders die het ’t hardst nodig hebben.

Allemaal belangrijke regelingen die moeten voorkomen dat er betalingsproblemen ontstaan.  

Lees voor