De Vijverberg-Zuid wordt nog groener en duurzamer

8 april 2021

De Vijverberg-Zuid in Gageldonk-West verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonomgeving. Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling ondertekenden donderdag 8 april een samenwerkings- en realisatieovereenkomst die de komst van 131 nieuwe woningen mogelijk maakt. Samen met de gemeente Bergen op Zoom werken zij aan een nieuwe inrichting voor de woonbuurt, waarbij het park van de Vijverberg tot in de wijk wordt getrokken.

Een impressie van de nieuwe Vijverberg-Zuid.

Op de Vijverberg-Zuid maken in totaal 133 oude portiekwoningen en seniorenhuisjes en 30 garageboxen plaats voor 131 moderne, energiezuinige woningen. Het gaat om 91 appartementen, 28 eengezinswoningen en 12 levensloopbestendige woningen. De woningen worden aangeboden in de sociale huursector, vrije huursector en koopsector. Zo kunnen verschillende woningzoekenden een thuis vinden op de Vijverberg-Zuid.

Circulair slopen en bouwen

Bijzonder aan de hele ontwikkeling is dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Alle woningen worden zeer energiezuinig, de huurwoningen zijn Nul-op-de-Meter. Zowel in de sloop als de nieuwbouw is er aandacht voor het thema circulariteit. Dat betekent dat afgedankte materialen opnieuw de kringloop worden ingebracht en zo een tweede leven krijgen.

Bij de sloop van de eerste fase is bijvoorbeeld 7000 mengton van de gesloopte woningen gebruikt als ondergrond voor nieuwe straten in de wijk. Op deze manier is maar liefst 79 ton CO2-uitstoot bespaard. Dit compenseert bijna 90 huishuiden van elektraverbruik gedurende 1 jaar. In de bouw worden nog veel nieuwe grondstoffen gebruikt. Stadlander en Lithos onderzoeken daarom gezamenlijk waar we winst kunnen halen in de vorm van biologische of recyclede materialen. 

Een schone start

Circulariteit was ook het thema bij de officiële start van de nieuwbouw. De ondertekening gebeurde op de deksel van de Upcycle, een bakfiets gemaakt van materialen uit de eerste fase van de sloop op de Vijverberg-Zuid.

“Helaas kunnen we door corona dit moment niet vieren met de buurt. Maar we kunnen als projectteam wel iets goed doen voor de buurt”, sprak vastgoedontwikkelaar Joke Franken. Medewerkers van Stadlander, Lithos bouw & ontwikkeling en de gemeente gingen daarom op pad om zwerfvuil op te ruimen. Via een hometrainer van de Genietgroep werden oude plasticflesjes vermalen tot nieuwe grondstof voor een lamp. Deze is straks te bewonderen in de nieuwbouw. Tot die tijd pronkt de lamp in de vitrinekast bij Stadlander.

Terug naar Gageldonk

Toekomstig bewoonster Selma kijkt alvast uit naar haar verhuizing naar de Vijverberg. “Ik ben hier in deze buurt opgegroeid, in een huurwoning aan de Meidoornlaan. Ik weet nog hoe ik in mijn jeugd fietste door de wijk en schaatste op de Vijverberg.” Haar opa en oma verhuisden twee jaar geleden terug naar Gageldonk-West. Dat deed Selma’s gezin én haar ouders besluiten om ook terug te keren naar de wijk. Ze kochten allebei een appartement op de Vijverberg. “Het wordt hier echt mooi!”

Dat bevestigt ook Youssef El Farissi, gebiedsconsulent bij Stadlander en geboren en getogen in Gageldonk-West. “Je ziet de wijk groeien. Mensen ontmoeten elkaar op straat, zijn betrokken bij de ontwikkelingen. Achter alles wat hier gebeurt, hangt een hele wijk van betrokken bewoners. Om hier te mogen werken – in de wijk waar ik ben opgegroeid en die nu zo opbloeit – dat is bijna niet met woorden te beschrijven. Zo bijzonder!”

Groene omgeving

De Vijverberg-Zuid belooft dan ook het visitekaartje van Gageldonk-West te worden. De woonbuurt krijgt een nieuwe, groenere inrichting. Op maar liefst drie plekken wordt het park van de Vijverberg doorgetrokken de wijk in. Daardoor wordt de weg Vijverberg-Zuid doorbroken. De Zonnedauwstraat en Speenkruidstraat schuiven iets op, om meer ruimte te maken voor de woningen en het groen. De gemeente Bergen op Zoom gaat deze zomer in gesprek met omwonenden om een invulling te geven aan het nieuwe park.

Sloop

Ondertussen lopen ook de voorbereidingen voor de sloop. Die kan naar verwachting vanaf mei starten. Na de bouwvak zullen de oude woningen aan de Anemoonstraat, Meidoornlaan en Teunisbloemstraat gesloopt zijn. Dan kan de opbouw van de nieuwe Vijverberg-Zuid echt beginnen.

Van oud naar nieuw

De Vijverberg-Zuid maakt de komende jaren een flinke verandering door. Op deze kaart zie je welke woningen gesloopt worden en waar de nieuwe woningen komen.

Open de kaart
Lees voor